Koninklijke Sportvereniging Van Het Gentse Stadspersoneel

Deze sportorganisatie is stopgezet.