Huidige maatregelen in verband met sport

Dit zijn de huidige (sport)maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in een notendop (update 1 september). Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 

 • Als je de gedragscodes en protocollen volgt, mag je sporten in georganiseerd verband:
  • met contact
  • in een groep van maximum 50 personen,
  • als er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
  • als je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,

 

 • Sporten in niet-georganiseerd verband mag:

  • met je eigen sociale bubbel met contact, dat wil zeggen met maximum 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend). Weet ook dat je maar met maximum 10 personen mag samenkomen (kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend) zowel op privédomein als op openbaar domein. Dus bijvoorbeeld 2 gezinnen met telkens 2 ouders en 3 kinderen boven de 12 jaar mogen samenkomen in bijvoorbeeld een tuin of op straat om te sporten.
  • OF met max. 10 andere personen zonder contact, met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen
 • De Vlaamse sportsector adviseert om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.
 • Sportactiviteiten en -wedstrijden mogen plaatsvinden. Algemeen geldt dat je maximum 200 toeschouwers binnen en maximum 400 toeschouwers buiten mag toelaten.
 • Toeschouwers zijn verplicht mondmaskers te dragen.
 • Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5m niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer je recht staat….
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, heb je toelating van de gemeente nodig.
 • Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Voor heel wat doelgroepen hebben we al protocollen en gedragscodes geschreven, die je verder op deze pagina kan raadplegen en downloaden.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Veelgestelde vragen

De opgelegde maatregelen roepen heel wat vragen op. We bundelden de vaakst gestelde vragen over sporten in tijden van corona en hun antwoorden op één pagina. 

 

Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening

De Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen vormen samen de klankbordgroep van de sportsector. Samen met de minister van Sport Ben Weyts streven we ernaar om de sportbeoefening in elke fase van de corona-epidemie veilig te laten verlopen. 

 

Met een leidraad willen we federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. Met de protocollen willen we alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

 

Op 26 augustus 2020 bereikten de ministers voor Sport van de drie Gemeenschappen een akkoord over de concrete invulling van de kleurencodes groen, geel, oranje en rood. Zo hebben we uitgewerkte plannen voor sportbeoefening vandaag en voor als de situatie zou verslechteren. Via de kleurencodes wil de Vlaamse sportsector de sportbeoefening en de sportcompetities maximaal vrijwaren. We bezorgen de kleurencode aan de federaties en de lokale besturen. Zo hopen we eenvormigheid te krijgen in de beslissingen van de lokale besturen, als er lokaal tijdelijk strengere maatregelen worden ingesteld.   

 

De protocollen en de leidraad die nu op onze site staan, komen overeen met de maatregelen die we hanteren bij code geel.

Gedragscodes en protocollen

Om de sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

 

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit of lokale restricties. 

 

Onze protocollen zijn aangepast aan de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad nam op donderdag 23 juli en maandag 27 juli. Let wel, lokaal kunnen er strengere restricties zijn. Deze kan je nakijken op de site van je provincie of gemeente.

Wat we in de protocollen wijzigen, duiden we aan in het geel, zo vind je het gemakkelijk terug.

Voorbeeldformulier registratie

Bij sportlessen, zwembaden en wellnesscentra geldt een registratiesysteem. Naam en telefoonnummer of e-mailadres dien je daar op te geven in functie van contactonderzoek. Als je lessen of zwemmen aanbiedt, kan je hieronder een voorbeeldformulier downloaden.

 

Gegevens bewaar je gedurende 14 kalenderdagen. De contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Na 14 kalenderdagen vernietig je alle gegevens.

 

Bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Wie dit weigert, krijgt geen toegang.

Topsport in tijden van corona

Voor de meeste topsporters waren de Olympische/Paralympische Spelen het hoofddoel van 2020. Het coronavirus besliste er echter anders over. Niet alleen de Spelen, maar ook bijna alle Olympische en Paralympische kwalificatietoernooien en internationale kampioenschappen werden afgelast of uitgesteld. Topsporters zagen zo hun doelen van de ene op de andere dag wegvallen.

 

Om hen ook in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven ondersteunen peilt Sport Vlaanderen, via een bevraging in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, elke drie weken naar de impact van corona op hun mentale, fysieke en sportieve toestand.

 

Op basis van de verkregen informatie ontwikkelen we tools om de topsporters te ondersteunen bij het nuttig invullen van de vrijgekomen tijd, en om hen te helpen omgaan met deze erg onzekere situatie. 

Compensatiemaatregelen voor sportorganisaties

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.

 

De Vlaamse regering maakt via een noodfonds 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

 

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

 

Raadpleeg hier het besluit

Onze sportpromotiediensten helpen je graag verder

Telefonisch kan je met je vragen ook terecht bij onze provinciale sportpromotiediensten:

 

Sportpromotiedienst Antwerpen

014 85 96 61

promotie-antwerpen@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst Limburg

011 30 08 01

promotie-limburg@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst Oost-Vlaanderen

09 396 05 33

promotie-oost-vlaanderen@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst Vlaams-Brabant

015 61 82 68

promotie-vlaams-brabant@sport.vlaanderen

 

Sportpromotiedienst West-Vlaanderen

050 50 23 20

promotie-west-vlaanderen@sport.vlaanderen