Update 25 mei

Ook op onze sportactiviteiten heeft de strijd tegen het coronavirus heel wat impact. Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste maatregelen. Ook Sport Vlaanderen krijgt heel wat vragen over de genomen maatregelen.


Hieronder geven we je een stand van zaken en vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over sporten vanaf 18 mei.

Stand van zaken

Mogen sportkampen deze zomer doorgaan?

Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen in de zomer nog niet van toepassing op sportkampen.


De minister van Sport, Ben Weyts, belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust.

 

De klankbordgroep voor de heropstart van de sport (een samenwerkingsverband binnen de sportsector) schrijft protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen en stemt die waar dat nodig is af met de protocollen van andere jeugdkampen. Zodra die gevalideerd zijn door alle gemeenschappen, worden ze voor advies voorgelegd aan de GEES, de groep van experten die belast is met de exitstrategie.

 

Uiteindelijk moeten alle beslissingen nog worden bekrachtigd in een nieuwe Veiligheidsraad, die er komt op woensdag 3 juni.   

 

Gedragscodes en protocollen zijn absoluut noodzakelijk om ook deze versoepeling in de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen. Als ze goedgekeurd zijn, publiceren we ook deze klaar en duidelijk op deze plek. 

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die gelden vanaf 18 mei

Na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei maakte premier Wilmès nieuwe versoepelingen vanaf 18 mei bekend, ook om te sporten. Zo is het volgende toegestaan bovenop de eerder genomen beslissingen:

 • regelmatige trainingen en lessen in de buitenlucht, op voorwaarde dat:
  • die geen fysiek contact impliceren,
  • ze in georganiseerd verband plaatsvinden, zoals in een club of vereniging,
  • ze in een groep van maximum 20 personen, liefst altijd dezelfde, plaatsvinden,
  • er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is, en
  • er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.
 • ritten te paard en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van drie ruiters

 

Eerder werden al deze beslissingen met betrekking tot sport genomen:

 • Alle sportwedstrijden zijn tot 31 juli geannuleerd
 • Je mag buiten sporten en bewegen met twee andere, steeds dezelfde personen met wie je niet onder hetzelfde dak woont. Uiteraard neem je de social distancing in acht evenals de nodige handhygiëne vóór en na het sporten. Ook het sportmateriaal moet vóór en na het sporten proper gemaakt worden. Niet alleen atletiek, zeilen, golf of tennis is weer mogelijk, maar ook oefenen op balgevoel, techniek en shots in balsporten kan, net zoals in andere sporten. Competitie blijft evenwel verboden.
 • Kleedkamers, douches en kantines aan de sportaccommodaties gesloten. Toiletten mogen open zijn, bij voorkeur zelfs, omdat je je handen het best ter plekke wast aan de wastafels. Als ze opengaan, is het uiteraard noodzakelijk dat de uitbaters ervan de hygiëne kunnen garanderen.
 • Verhuur of verkoop van sportmateriaal is weer toegestaan.

Veelgestelde vragen

De opgelegde maatregelen roepen heel wat vragen op. We bundelden de vaakst gestelde vragen over sporten in tijden van corona en hun antwoorden op één pagina. 

 

Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector

De Vlaamse Sportfederatie, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, Gezond Sporten Vlaanderen, de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen, de FitnessOrganisatie en Sport Vlaanderen vormen samen de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector. Deze klankbordgroep werkte in overleg met het kabinet van minister Weyts een stappenplan uit voor de heropstart van de sportsector. Dit stappenplan werd in de week van 4 mei bezorgd aan de Groep van Experts die belast is met de Exit Strategie (GEES).  

 

Deze leidraad is een concrete doorvertaling van dit stappenplan. Het wil federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de verschillende fases van de heropstart. Tegelijkertijd wil het alle betrokken partijen begeleiden bij een verantwoorde en veilige heropstart van hun sportactiviteiten.

Gedragscodes en protocollen

Om de tweede fase in de versoepeling van de maatregelen voor sporters en hun sportbeoefening verantwoord en veilig te laten verlopen, heeft de klankbordgroep voor de heropstart van de sportsector gedragscodes en protocollen uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

 

Deze kan je integraal overnemen of je kan ze gebruiken als leidraad om zelf gedragscodes op te stellen. Ze mogen vanzelfsprekend niet afwijken van de coronamaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit. 

Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

 

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

 

Raadpleeg hier het besluit