Algemene richtlijn Nationale Veiligheidsraad

Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard zijn verboden.

 

Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend (afstand van 1,5 meter). Voor wat betreft buitenactiviteiten zijn alleen fiets-, wandel- en looptochten toegelaten volgens bovenstaande modaliteiten en in de omgeving van de woonplaats.

Zijn er nog sportaccommodaties open?

Nee. Alle sportaccommodaties zijn dicht. Dat geldt ook voor onze eigen sportaccommodaties.

Ook de domeinen van onze sportcentra zijn gesloten – op enkele lokale wandelwegen na. We stelden vast dat het openhouden van onze domeinen leidde tot concentraties van mensen in groep. We sluiten onze eigen sportcentra (van Sport Vlaanderen) op dit moment tot en met 19 april. 

 

Elke gemeente of stad kan nog specifieke maatregelen nemen: die kan je lezen op hun eigen website of Facebook-pagina.

Zijn de uitleendiensten van Sport Vlaanderen open?

Nee. Onze uitleendiensten zijn gesloten.

Zijn er nog lessen en examens van de Vlaamse Trainersschool?

Alle lessen, de examens, herexamens en bijscholingen van de Vlaamse Trainersschool zijn opgeschort.

 

Meer info

Mag ik nog sporten?

De nationale veiligheidsraad verbiedt alle niet-essentiële verplaatsingen. Je mag enkel nog wandelen, lopen of fietsen bij jou in de buurt. Alle andere activiteiten zijn verboden.

 

Wandelen, lopen en fietsen mag je individueel, met het gezin of met telkens dezelfde vriend(in), op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt en alle hygiënische maatregelen respecteert.

 

Wetenschappers raden aan om te blijven sporten en bewegen. Vele cardiovasculaire oefeningen kan je thuis doen.

 

Meer info 

Mag ik sporten met vrienden?

Je mag individueel, met het gezin of met één vriend lopen, fietsen of wandelen in jouw buurt op voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt en alle hygiënische maatregelen respecteert.

 

Je sport het best altijd met dezelfde vriend. Dus niet de ene dag met vriend A en de andere dag met vriend B. Zo hou je het aantal contacten beperkt. En hier gelden de richtlijnen zoals 1,5m afstand houden. Sporten in groep is niet toegestaan.

 

Elke samenscholing met meer dan twee is niet toegestaan.

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of ziek geweest bent.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Mag ik hengelen/vissen?

Nee. Hengelen / vissen is jammer genoeg niet toegestaan. Ook niet als het bij jou in de buurt is. Je mag enkel wandelen, fietsen en lopen bij jou in de buurt.

 

Meer info 

Mag ik mijn paard(en) laten bewegen, berijden, inspannen of ermee gaan wandelen?

 • Ja, ik mag mijn paard loslaten op een weide, paddock of piste.
 • Ja, ik mag mijn paard(en) berijden op mijn eigen weide of eigen paddock of rijpiste.
 • Ja, ik mag met mijn paard gaan wandelen aan de hand op de openbare weg voor zover ik de veiligheid van mezelf, mijn dier of mijn omgeving niet in gevaar breng.
 • Ja, ik mag mijn paard berijden of inspannen voor het maken van een korte wandeling in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar het paard gestald is.
  • Om veiligheidsredenen op de openbare weg is het raadzamer om met twee te gaan wandelen rekening houdend met de afstandsregel van 1,5 m.
  • Respecteer ALTIJD de richtlijnen van de toezichters/boswachters wanneer je in een natuurpark of bos, al dan niet eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, kan gaan wandelen in jouw onmiddellijke omgeving.
 • Neen, het maken van wandelingen die langer duren dan noodzakelijk is om je paard voldoende te laten bewegen is niet toegestaan, niet alleen en niet in het bijzijn van anderen.
 • Neen, je mag je paard(en) niet opladen om elders te gaan wandelen of te gaan rijden.
 • Neen, het krijgen van (privé-)les tijdens het rijden is niet toegestaan. Gezien de door Sport Vlaanderen en wetenschappers gedragen adviezen over de wijze waarop we in deze Corona-tijden het best aan beweging doen, geldt ook hier de wijze raad dat, wanneer het paard bereden wordt, het best niet te intensief en niet te lang gewerkt wordt. Het welzijn van het paard staat centraal; niet de fysieke of sportieve beleving van de ruiter of amazone. Dus lessen en trainingen door derden zijn NIET toegestaan.


Op de website van Paardensport Vlaanderen vind je alle richtlijnen voor paardenhouders duidelijk opgesomd.

Mag ik mijn paarden in de manege verzorgen?

Paarden hebben dagelijks nood aan verzorging en beweging. Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het dierenwelzijn te waarborgen, mogen blijven doorgaan, onder de meest veilige omstandigheden. Alle vormen van lessen en clubactiviteiten zijn verboden.

 

Op de website van Paardensport Vlaanderen vind je alle richtlijnen voor paardenhouders duidelijk opgesomd.

Mag ik watersport beoefenen?

Nee. De nationale veiligheidsraad is duidelijk: je mag alleen lopen, wandelen, fietsen in de buurt. Alle verplaatsingen om recreatie te beoefenen, zijn niet toegestaan.

 

Meer info

 

Zijn er nog sportkampen in de paasvakantie?

Nee. Alle sportkampen tijdens de paasvakantie moeten worden geannuleerd. Ook de sportkampen van Sport Vlaanderen tijdens de paasvakantie zijn dus geannuleerd.

Zijn er nog sportkampen tijdens de zomervakantie?

Op dit moment zijn er geen richtlijnen om al tijdens de zomervakantie sportkampen te annuleren. We gaan er momenteel dus vanuit dat deze zullen plaatsvinden tenzij de huidige maatregelen van de nationale veiligheidsraad ook in de zomer zouden gelden. Als je bent ingeschreven brengen we je sowieso op de hoogte.

Mag ik nog met mijn team trainen?

Ook iedereen die een ploegsport beoefent, traint nu in zijn eentje. Onze toppers van de Belgian Cats (de basketvrouwen) en de Red Lions (de hockeymannen) geven het goede voorbeeld: trainen doe je nu alleen.

 

Zelfs als je zoals hen geplaatst bent voor de Olympische Spelen. Je sport dus niet in een grote groep, maar evenmin in een kleine groep. Of je nu prof bent of amateur: de regels gelden voor iedereen. Omdat momenteel alleen de volksgezondheid telt.

Kunnen topsporters gebruik blijven maken van specifieke sportaccommodatie?

Alleen topsporters die het statuut van elitesporter hebben bij Sport Vlaanderen en reeds geplaatst zijn (of een reële kans maken om zich nog te plaatsen) voor de Olympische/Paralympische Spelen van Tokio kunnen van sportaccommodaties gebruik blijven maken.

 

Sport Vlaanderen maant ook hen aan om maximaal in te zetten op individuele en geïsoleerde trainingen (individuele conditietraining, stabilisatietraining thuis). Daarbij kunnen ze gebruikmaken van alternatieve trainingsvormen en technologische ondersteuning. Alleen wanneer gespecialiseerde accommodatie echt vereist is, bekijken we welke infrastructuur (tijdelijk) ter beschikking kan worden gesteld. De algemene veiligheidsvoorschriften worden sowieso strikt opgevolgd. Op advies van artsen wordt de regelgeving rond hygiëne en social distance tijdens training nog aangescherpt (5m perimeter i.p.v. 1,5m) en in overleg met de medische staf van de federatie.

 

Topsporters die trainen in functie van Tokio en in aanmerking komen voor deze uitzonderingsmaatregel, staan vermeld op een nominatieve lijst die werd samengesteld door de betrokken federatie in nauw overleg met Sport Vlaanderen.

 

We rekenen op gezond verstand en solidariteit binnen de topsportwereld om op verantwoorde wijze met deze uitzonderingsmaatregel om te gaan.

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.