Zijn er nog sportkampen van Sport Vlaanderen tijdens de zomervakantie?

Voorlopig zijn de maatregelen die werden aangekondigd voor de jeugdkampen in de zomer nog niet van toepassing op sportkampen.

 

De minister van Sport, Ben Weyts, belooft snel duidelijkheid en stelt het overgrote deel van de organisaties van sportkampen gerust.

 

De klankbordgroep voor de heropstart van de sport (een samenwerkingsverband binnen de sportsector) schrijft protocollen en gedragscodes voor internaats- en externaatssportkampen en stemt die waar dat nodig is af met de protocollen van andere jeugdkampen. Zodra die gevalideerd zijn door alle gemeenschappen, worden ze voor advies voorgelegd aan de GEES, de groep van experten die belast is met de exitstrategie.

 

Uiteindelijk moeten alle beslissingen nog worden bekrachtigd in een nieuwe Veiligheidsraad, die er komt op woensdag 3 juni.  

Mag ik outdoor sporten?

Ja. Fysieke activiteiten zijn toegestaan op voorwaarde dat ze worden uitgeoefend:

  • in open lucht;
  • zonder fysieke contacten;
  • en/of alleen of in het gezelschap van personen die onder hetzelfde dak wonen, daarmee worden ook bedoeld leefgroepen en hun begeleider uit jeugdvoorzieningen die onder hetzelfde dak verblijven;
  • en/of in het gezelschap van maximum twee (altijd dezelfde) andere personen mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter).
  • En/of als training of les in georganiseerd verband (bijvoorbeeld georganiseerd door een club of een vereniging) met maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter. Ook hier moet je altijd 1,5 meter afstand houden van elke persoon. 

 

Ook sportmateriaal moet voor en na het sporten proper gemaakt worden. Competitie blijft verboden.

 

Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.

Mag ik indoor sporten?

Nee. Sporten in sporthallen of andere accommodaties zijn momenteel niet toegestaan.

Mag ik sporten met vrienden?

Je mag buiten sporten met iedereen die onder hetzelfde dak woont en/of met twee (altijd dezelfde) personen.

 

Je dient altijd de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter) en hygiënische maatregelen in acht te nemen.

 

Enkel in georganiseerd verband (dus georganiseerd door een club of een vereniging) mag je trainen met maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter. Bij voorkeur sport je steeds met dezelfde groep.

Mag ik sporten met mijn team?

Je mag trainen met maximum 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter en dat enkel in georganiseerd verband zoals door je club of vereniging. Bij voorkeur sport je steeds met dezelfde groep.

 

Je dient altijd de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter) en hygiënische maatregelen in acht te nemen.

 

De sportclubs die opengaan, moeten de veiligheid van hun sporters kunnen garanderen.

Mag ik sportlessen geven?

Les of training geven mag in georganiseerd verband, mits inachtneming van de social distancing-maatregelen en mits inachtneming van maximum 20 personen. Bij voorkeur sport je steeds met dezelfde groep.

 

Op de veelgestelde vraag of je privélessen mag geven in je eigen tuin, antwoordde het federale crisiscentrum aan de Gymfed dat dat mag, mits inachtneming van de bovenvermelde maatregelen. 

Mogen meerdere groepjes van 20 op één sportterrein sporten?

Meerdere groepjes van 20, elk steeds in aanwezigheid van 1 trainer of meerderjarige toezichter, kunnen sporten op één sportterrein zolang de social distancing-regels gerespecteerd blijven en er dus voldoende afstand kan gehouden worden. 

 

De sportsector adviseert elke accommodatie om voor elke sporter 30m² vrije bewegingsruimte te voorzien.

 

Uiteraard zijn groepjes van 20 personen (inclusief sportbegeleider) alleen toegelaten in georganiseerd verband. Bij voorkeur sport je steeds met dezelfde groep.

 

Mag ik fietsen en wandelen in groep?

Fietsen en wandelen in groep zijn enkel toegestaan als het om georganiseerde tochten gaat, en dat met maximaal 20 personen, steeds in de aanwezigheid van een trainer of een meerderjarige toezichter. En altijd op 1,5 meter van de andere personen. Bij voorkeur fiets of wandel je steeds met dezelfde groep.

 

Wil je wandelen of fietsen in niet-georganiseerd verband? Dan mag je buiten sporten met iedereen die onder hetzelfde dak woont en/of met twee (altijd dezelfde) personen.

 

Je dient altijd de social distancing maatregelen (afstand van 1,5 meter) en hygiënische maatregelen in acht te nemen.

Mag ik sporten als ik ziek ben (geweest)?

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of recent ziek bent geweest.

 

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Mag ik me met de auto verplaatsen naar een openluchtsportinfrastructuur?

Verplaatsingen zijn in het algemeen nog maar beperkt toegelaten. Voor wandelingen en sporten in open lucht die geen fysieke contacten impliceren, mag je je verplaatsen met een auto of een ander gemotoriseerd voertuig.

 

Het gebruik van een gemotoriseerd voertuig voor het uitoefenen van een fysieke activiteit of een wandeling is enkel toegelaten om zich naar de plaats (bv. een bos op redelijke afstand) of de noodzakelijke sportinfrastructuur van de sport of wandeling in kwestie te begeven.

Mag ik met mijn paard rijden

Paardritten zijn vanaf 18 mei toegestaan onder strikte voorwaarden:

  • Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters);
  • Als training of les met een trainer of een meerderjarige toezichter in een manege (in een buitenpiste of een piste die openstaat aan de buitenlucht), met maximum 20 personen (ruiters).
  • Ritten te paard met het oog op het welzijn van het dier, met een maximum van drie ruiters.

Moet ik sportmateriaal ontsmetten?

Net zoals je je handen wast vóór en na het sporten, moet je ook het sportmateriaal (ballen, shuttles, frisbees, ...) vóór en na het sporten proper maken.

Zijn er specifieke richtlijnen per sport?

Verschillende sportfederaties hebben specifieke richtlijnen en tips opgesteld om veilig buiten te kunnen sporten en trainen.

 

Check het overzicht van alle sportfederaties in Vlaanderen

Mag ik als topsporter trainen?

Topsporters moeten hun activiteiten aanpassen aan de geldende regelgeving en veiligheidsvoorschriften (individueel/in beperkte groep, buiten). Bijkomende trainingsmogelijkheden kunnen enkel worden toegestaan aan topsporters met een statuut bij Sport Vlaanderen die in overleg met de technisch directeur topsport nominatief werden opgenomen op de “Coronalijst Topsport”. Voor meer informatie kunnen topsporters terecht bij de verantwoordelijke van de betrokken federatie.

Vragen omtrent specifieke situaties?

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je heel wat duiding. Je kan ook altijd de officiële infolijn bellen op 0800 14 689.

Zijn de sportcentra van Sport Vlaanderen geopend?

Sinds 4 mei zijn sommige openluchtaccommodaties van onze centra terug open. Om te weten wat je waar kan doen, raadpleeg je best de website van het centrum van Sport Vlaanderen in jouw buurt.  

Zijn de uitleendiensten van Sport Vlaanderen open?

Onze uitleendiensten zijn terug geopend vanaf 8 juni.

Zijn er nog lessen en examens van de Vlaamse Trainersschool?

Alle VTS-opleidingen en bijscholingen van de Vlaamse Trainersschool zijn nog zeker tot 31 mei opgeschort. In nauw overleg met de betrokken sportfederatie gaan in een aantal sporttakken de lopende trainersopleidingen online door. Daarnaast biedt de Vlaamse Trainersschool een aantal gratis webinars aan.

Alle info over de online lessen en de webinars vind je op de website van de Vlaamse Trainersschool

Blijven subsidies voor sportevenementen en -activiteiten gelden?

Ja. We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten. De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met jouw dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden communiceren we via de website van VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

Welke compensaties kunnen sportorganisaties krijgen?

De coronacrisis heeft ook een financiële impact op sportorganisaties. Daarom stelden we een tabel op met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden voor sportorganisaties.