WS073 - Toepassingsmogelijkheden van artificiële intelligentie binnen de sport

Korte inhoud van de workshop | Digitaal

Het gebruik van datawetenschap en artificiële intelligentie (AI) maakt een opmars in de sportwereld. Gezien de positieve impact van de precisie van AI-technologie, bestaat er geen twijfel over dat deze impact zal blijven groeien en op termijn gemeengoed wordt.

Dit webinar heeft tot doel om een overzicht te geven van de de verschillende types van artificiële intelligentie en hun potentieel voor sportclubs en -federaties. We bespreken tevens de onderliggende AI-technieken en hun toepassingsmogelijkheden binnen verschillende sporten.

Om de basisprincipes van artificiële intelligentie vanuit de kern te begrijpen, wordt tijdens dit webinar gebruik gemaakt van concrete voorbeelden. We maken hierbij gebruik van gratis ‘open source’ tools die door elke sportclub en -federatie kunnen gebruikt worden.

Voorstelling workshopspreker


WS00 - Blanco.png
Dietrich Heiser.jpg
WS00 - Blanco.png

Dietrich Heiser is zaakvoerder en consultant bij i-LUDUS. I-LUDUS heeft als missie ‘Inspireren tot innoveren’. Als ‘drempelverlager’ wil i-LUDUS nieuwe innovatieve technologieën, waaronder artificiële intelligentie, toegankelijk maken voor individuen, organisaties en bedrijven. i-LUDUS werd door de Vlaamse Overheid erkend als STEM-academie en stelt het online leerplatform ‘THE HOUSE of AI’ ter beschikking. Via ’THE HOUSE of AI’ worden online opleidingen aangeboden. Eén van deze opleidingen betreft de workshop ‘Artificieel intelligente analyse van de lichaamshouding’.