WS128 - Stimuleren van brede motorische ontwikkeling in je club

Korte inhoud van de workshop | Fysiek

In deze sessie leren (jeugd)trainers over het belang van een brede motorische ontwikkeling bij kinderen. De (vroege) kindertijd is immers een cruciale periode waarin basisvaardigheden worden ontwikkeld die ervoor zorgen dat kinderen op latere leeftijd makkelijker sportspecifieke vaardigheden aanleren en levenslang plezier hebben in sport en bewegen.

We benaderen vanuit wetenschappelijk oogpunt het belang van multisport, we gaan dieper in op de vormen waarin dit aangeboden kan worden in jouw club of sportorganisatie en welke voordelen dit jullie biedt.

Voor het volgen van de sessie is er geen voorkennis vereist en wordt er geen actieve participatie verwacht. Er hoeft niets meegenomen worden en de sessie is in het Nederlands.

Voorstelling workshopsprekers


WS00 - Blanco.png
Eline Coppens.jpg
Katrien Scheers - Sporta Team.png

Eline Coppens behaalde in 2021 haar doctoraat in de motorische ontwikkeling. Binnen haar onderzoek bekeek ze de invloed van sportparticipatie op de motorische ontwikkeling.

Sinds januari 2022 is ze aan de slag als postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent in de vakgroep bewegings- en sportwetenschappen. Daarnaast is ze actief bij het team adviesverlening van de VTS.

Als multisportfederatie wil Sporta Team ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen zich breed motorisch ontwikkelen. Daarom willen we trainers, bestuursleden en alle (potentiële) sportaanbieders stimuleren om hiervoor aandacht te hebben en hen hierbij ondersteunen.