Wedstrijdreglement: De Koers Komt Thuis

Wedstrijdreglement

1. Inleiding

Sport Vlaanderen, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel organiseert in het kader van het WK Wielrennen 2021 een wedstrijd ter promotie van de actie ‘De Koers Komt Thuis’ die loopt van 18 augustus 2021 t.e.m. 12 september 2021.


Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd die Sport Vlaanderen organiseert via haar website http://sport.vlaanderen/dekoerskomtthuis.

2. Deelnamevoorwaarden

 • Iedereen die minstens dertien jaar oud is op het moment van deelname, kan deelnemen aan deze wedstrijd van Sport Vlaanderen. Medewerkers van Sport Vlaanderen kunnen enkel deelnemen, maar geen prijs winnen.
 • Iedereen kan meerdere malen deelnemen aan de verschillende challenges en subchallenges, maar je kan als deelnemer slechts één prijs winnen.
 • Iemand neemt deel aan de actie “De Koers Komt Thuis” door:
  • Een foto te nemen op de fiets bij één van de WK-punten in Vlaanderen of tijdens één van de fietsactiviteiten van partners en hier steeds een link naar het WK te leggen.
  • Deze foto te delen met de correcte hashtags op Instagram (wie geen Instagram heeft, kan een foto uploaden via het formulier op http://sport.vlaanderen/dekoerskomtthuis).
   • Overkoepelende challenge: #dekoerskomtthuis
   • Subchallenge gezinnen: #dekoerskomtthuis én #familiefit
   • Subchallenge bedrijven: #dekoerskomtthuis én #bikeforlife
   • Subchallenge Mon Ventoux: #dekoerskomtthuis én #Sportamonventoux
   • Subchallenge wielertoeristen: #dekoerskomtthuis én #kruipinhetwiel
   • Subchallenge organisatoren: #dekoerskomtthuis én #organisatorenchallenge
  • Hun sociaal profiel openbaar te stellen tijdens deelname aan de challenge
  • Optioneel: @SportVlaanderen te taggen in hun social media post.
 • Wie een foto deelt volgens bovenstaande procedure, krijgt via een reactie op de post een verzoek om de foto te laten gebruiken door Sport Vlaanderen, Gezinssport Vlaanderen, de Gezinsbond, Sporta, Cycling Vlaanderen en Bike to Work voor marketing en/of reclame, waaronder de galerij op de website, nieuwsbrieven, sociale media, e-mails en andere klantcommunicatie, POS-materiaal en overige marketinginitiatieven. Dit gebruik duurt ten laatste tot en met 31 oktober 2021, hierna worden de beelden definitief door bovenstaande gebruikers verwijderd. Via dit verzoek kan de deelnemer hiervoor zijn of haar toestemming verlenen, deze toestemming kan op elk moment via mail opnieuw ingetrokken worden. Hiervoor dien je dit te laten weten aan frank.bulcaen@sport.vlaanderen.
 • Iemand kan slechts geldig deelnemen aan de actie “De Koers Komt Thuis” met beeldmateriaal waarbij die over alle nodige intellectuele eigendomsrechten beschikt om het zoals in dit reglement gespecifieerd te mogen delen. Deze nodige rechten zijn onder andere het auteursrecht en het recht op afbeelding die mogelijks op de gedeelde afbeelding gelden.
 • De deelnemer is geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan Sport Vlaanderen of Sport Vlaanderen, Gezinssport Vlaanderen, de Gezinsbond, Sporta, Cycling Vlaanderen, Bike to Work en alle gemeenten voor de deelname aan deze wedstrijd.
 • De deelnemer die wint zonder te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop

 • De deelnemers nemen deel door een foto te nemen bij één van de WK-punten in Vlaanderen of tijdens een WK-activiteit van partners en deze te delen op social media (Instagram). Het is belangrijk dat de deelnemer daarbij steeds het profiel openbaar zet, @sportvlaanderen tagt in de post (optioneel) en de correcte hashtags plaatst van iedere challenge en/of subchallenge waaraan ze deelnemen:
  Overkoepelende challenge: #dekoerskomtthuis
  • Overkoepelende challenge: #dekoerskomtthuis
  • Subchallenge gezinnen: #dekoerskomtthuis én #familiefit
  • Subchallenge bedrijven: #dekoerskomtthuis én #bikeforlife
  • Subchallenge Mon Ventoux: #dekoerskomtthuis én #Sportamonventoux
  • Subchallenge wielertoeristen: #dekoerskomtthuis én #kruipinhetwiel
  • Subchallenge organisatoren: #dekoerskomtthuis én #organisatorenchallenge
 • Wie geen Instagram heeft, kan een foto uploaden via het formulier op http://sport.vlaanderen/dekoerskomtthuis. Hiermee gaat de eigenaar van de foto akkoord dat Sport Vlaanderen de WK beleving mag delen op haar media kanalen (social media, website, nieuwsbrieven,...)
 • De selectie van de winnaars gebeurt op twee manieren:
  • Voor de hoofdprijzen per challenge:
   • Selectie van 10 beste foto’s per challenge door jury
   • Puntensysteem:
    • 50% originaliteit
    • 25% link met het WK (bv. fiets van de foto, foto bij een WK-punt bord, kleuren van het WK aanwezig, logo van Sport Vlaanderen, …)
    • 25% stijl (bv. lichtinval, omkadering, omgeving, gulden snede, …)
  • Voor de andere prijzen: lottrekking door Sport Vlaanderen. Voor deze random selectie wordt gebruik gemaakt van de functie Random in Excel.
 • De wedstrijd wordt gelanceerd op 18 augustus 2021 en loopt t.e.m. 12 september 2021 om 16u.
 • De winnaars worden ten laatste op 15 september via direct message (Instagram) of via mail verwittigd. De winnaar dient bijgevolg zijn/haar gegevens via het online formulier aan Sport Vlaanderen te bezorgen, zodat afspraken gemaakt kunnen worden voor de afgifte van de prijs. De winnaar dient deze prijs te claimen door invullen van het online formulier, ten laatste op 17 september. Daarna vervalt de prijs.
 • De prijzen die in pakketten beschikbaar zullen zijn in een Sport Vlaanderen centrum, dienen binnen de 4 weken opgehaald te worden in het sportcentrum dat doorgegeven werd als keuze bij het invulformulier.

4. Prijzen

Onderstaande prijzen, die gewonnen worden, kunnen niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

Prijzen in algemene, overkoepelende challenge:

 • 4 x VIP-ervaring voor 2 personen op het WK Wielrennen
 • 1 x duoticket voor het WK Wielrennen
 • 1 x fietsarrangement in een van de Sport Vlaanderen centra: 2 overnachtingen incl. ontbijt, avondeten en sportieve activiteit
 • 50x WK-pakketten incl. volledige fietsoutfit, WK-bidon, fietshandschoenen, fluovestjes, WK-gadget en toegang bij het SIC

Extra prijzen in subchallenge gezinnen:

 • 1 x gezinsarrangement in een van de Sport Vlaanderen centra: 2 overnachtingen incl. ontbijt, avondeten en sportieve activiteit (exclusief voor gezinnen)
 • 50 x WK-gezinspakket incl. WK-bidon, 2 fluovestjes, 2 WK-gadgets, panini-album en een voucher voor een van de Sport Vlaanderen centra (exclusief voor gezinnen)

Extra prijzen in subchallenge Mon Ventoux:

 • 5 x volledige wieleroutfits incl. fietshandschoenen en WK-bidon
 • 20 x tickets voor de ‘Flanders 2021 Rides’: De officiële WK-toertochten langs het parcours van het WK 2021.

Extra prijzen in subchallenge bedrijven:

 • 3 x duo VIP-tickets voor het WK Wielrennen van 26 september in Antwerpen (incl. ontbijt)
 • 50 x WK-werknemerspakket incl. WK-bidon, WK-fluohesje, WK-gadget en WK-fietshandschoenen

Extra prijzen in subchallenge wielerploegjes:

 • 3 x tickets om op de piste van Gent te rijden met vijf vrienden in een volledig WK-wieleroutfit, incl. fietshandschoenen en WK-bidon
 • 40 x tickets voor de ‘Flanders 2021 Rides’: De officiële WK-toertochten langs het parcours van het WK 2021.

Extra prijzen in subchallenge organisatoren:

 • 1 x VIP-ticket voor het WK Wielrennen voor gans jouw team (max. 8 personen)
 • 20 x WK teampakket incl. 5 WK bidons, fluovestjes, WK-gadgets en WK handschoenen.

 Sport Vlaanderen kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. Een deelnemer kan slechts winnen in één challenge (dus niet in twee of meer challenges).

5. Aansprakelijkheid

Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen meedelen en uitvoeren van de prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute gegevens opgaf bij zijn deelname.

 

Bij onbereikbaarheid kan Sport Vlaanderen de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Sport Vlaanderen.

 

Indien Sport Vlaanderen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Sport Vlaanderen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Persoonsgegevens

Om jouw inschrijving voor de wedstrijd te voltooien, verwerkt Sport Vlaanderen de volgende persoonsgegevens: de gedeelde afbeelding, bijbehorende tekst en gebruikersnaam op sociale media.

 

Indien toestemming wordt verleend om deze te delen, dan worden deze gedeeld met de partners volgens art. 2, vierde lid van dit reglement. Van wie wint worden ook nog de persoonlijke contactgegevens verwerkt voor de levering van de gewonnen prijs.

 

De persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Sport Vlaanderen. De gegevens worden verwerkt tot en met 31 oktober 2021, hierna worden ze definitief verwijderd.

 

Voor deze wedstrijd is Sport Vlaanderen verwerkingsverantwoordelijke. Om de organisatie van deze wedstrijd te ondersteunen, werkt Sport Vlaanderen samen met volgende subverwerkers:

 • MySueno, ondersteuning bieden voor de marketing strategie, contact met partners, creatie van de communicatie en content en bieden van technische ondersteuning.
 • Flowbox, technische ondersteuning scrapen en verzamelen van hashtags en afbeeldingen van Instagram
 • Sport Vlaanderen, delen van inzendingen met de hashtag #dekoerskomtthuis op de website en sociale kanalen
 • Gezinssport Vlaanderen en de Gezinsbond, delen van inzendingen met de hashtag #familiefit op de website
 • Sporta, delen van inzendingen met de hashtag #sportamonventoux op de website
 • Cycling Vlaanderen, delen van inzendingen met de hashtag #kruipinhetwiel op de website
 • Bike to Work, delen van inzendingen met de hashtag #bikeforlife op de website

 De persoonsgegevens die Sport Vlaanderen in het kader van deze wedstrijd verwerkt, zullen met bovenstaande subverwerkers gedeeld worden. Hiervoor is er met beide subverwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Als je vragen hebt over de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je contact opnemen met privacy@sport.vlaanderen. Ben je het niet eens met de manier waarop we je gegevens verwerken, dan kan je je wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vind je op https://www.sport.vlaanderen/privacybeleid/.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

Sport Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Sport Vlaanderen zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook voor andere wedstrijden van Sport Vlaanderen uit te sluiten.

 

Sport Vlaanderen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Sport Vlaanderen geleden schade (inclusief imago-schade).

 

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Sport Vlaanderen. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

Door deel te nemen aan de fotochallenge van Sport Vlaanderen en een foto te delen op sociale media met de hashtag #dekoerskomtthuis, aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Sport Vlaanderen in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

 

Indien zulks vereist is, kan Sport Vlaanderen dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Sport Vlaanderen en kan daar desgewenst worden afgedrukt.