Sporters met een fysieke beperking

‘Fysieke beperking’ is een brede term voor verschillende aandoeningen die een rechtstreeks gevolg hebben op het lichamelijk functioneren. Het sportlandschap maakt vaak nog een onderscheid tussen sporters die wel of niet gebruik maken van een rolstoel. Ook voor sporters met een fysieke beperking bestaat er een ruime waaier aan sporten, al dat niet in clubverband; Handbike, zitski, zitvolleybal,…

Wakeboard

Sporters met autisme spectrum stoornis

Bij personen met autisme gaan de hersenen informatie op een andere manier verwerken, waardoor ze prikkels uit hun omgeving anders ervaren. Mensen met autisme hebben het vaak moeilijk met sociale communicatie en interactie, vertonen soms repetitief gedrag en kunnen zich sterk verdiepen in bepaalde interesses. Dit kan zich vertalen in een nood aan een sportomgeving waar aandacht is voor duidelijkheid en structuur. Mensen met een autisme spectrum stoornis hebben soms ook een verstoorde (fijne) motoriek.

Basket

Sporters met een visuele beperking

Afhankelijk van de ernst van de visuele beperking kunnen blinde of slechtziende sporters aansluiten bij het reguliere sportlandschap. Er bestaan een aantal sporten die ontwikkeld zijn voor personen met een visuele beperking, vb. Torbal en Showdown. Bij andere sporten kan de G-sporter begeleid worden door een sporter zonder beperking. Wielrennen kan vb. door middel van een tandem, skiën gebeurt vaak met een voorskieër die richtlijnen kan geven.    

Lopen

Sporters met een verstandelijke beperking

G-sporters met een verstandelijk beperking kunnen vaak deelnemen aan het reguliere sportlandschap, mits enkele aanpassingen en een goede begeleiding. Ook sporten die niet in clubverband gebeuren, zoals lopen, zwemmen, fietsen, … zijn meestal toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking.

Verstandelijke beperking

Sporters met psychische kwetsbaarheid

Elke persoon is psychisch kwetsbaar. Psychische problemen zijn meestal begrijpelijke reacties op bepaalde ingrijpende situaties of gebeurtenissen in je leven zoals een overlijden, een ontslag of andere situaties die iemand uit evenwicht kunnen brengen. 

 

Wanneer deze problemen je persoonlijk en sociaal functioneren op een langere termijn verstoren, spreekt men van een psychische aandoening. 

 

Psychische problemen kunnen zorgen voor participatiedrempels. Door coaching en ondersteuning aan te bieden aan personen met psychische kwetsbaarheid wil Sport Vlaanderen zich engageren om deze drempels in het sportlandschap te verlagen.

Roeien

Sporters met een auditieve beperking

Het reguliere sportlandschap is meestal goed toegankelijk voor mensen met een auditieve beperking. Hierdoor vinden zij vaak aansluiting bij reguliere sportclubs.. Er bestaan ook dovensport federaties die zich enkel richten op sporters met een auditieve beperking.

Judo