Hoe speel je het kaartspel?

Een spel om tieners meer te betrekken binnen je sportclub

Om te weten wat er leeft bij de tieners van je sportclub of trainingsgroep kan je aan de slag met het Keep Youngsters Involved Kaartspel. Dat kaartspel speel je met 8 tieners uit je sportclub. Zij zijn in het spel aan het woord. Jij neemt als tienerbegeleider de rol van moderator op. 


Op het einde van het spel komen de tieners tot 3 concrete acties die de tieners belangrijk vinden en die zij zelf of met het clubbestuur willen opstarten. 

 

De acties zullen ervoor zorgen dat tieners meer betrokken zijn bij de clubwerking en/of dat het clubaanbod beter afgestemd is op de noden van de tieners. 

 

Op die manier zullen de tieners in de club actief blijven als sporter en is er meer kans dat ze later een nieuwe rol opnemen als trainer, bestuurder, jurylid. 

Wanneer speel je het kaartspel?

Het kaartspel duurt 1,5 uur en kan je voor of na een training spelen. Je kan ook een moment los van de training inplannen. 
Belangrijk is dat het tijdstip waarop je het kaartspel speelt, nauw aansluit bij de agenda van de betrokken tieners. 

Wie kan de tieners begeleiden tijdens het kaartspel?

Een aanspreekpunt integriteit, een ouder, een clubondersteuner vanuit de federatie of iemand van het lokaal bestuur kan de tieners tijdens het kaartspel begeleiden. 

 

Ook een clubbestuurder of trainer kan het kaartspel begeleiden op voorwaarde dat de tieners vrij kunnen spreken.  

 

Het spel wordt bij voorkeur begeleid door een volwassene die een bijscholing gevolgd heeft. 

Kaartspel zelf afprinten of gratis te verkrijgen bij een bijscholing

Je kan het kaartspel gratis ontvangen bij een VTS-plus-bijscholing of bij 1 van de bijscholingen tijdens de federatiekaderdagen. 

Je kan het kaartspel, de spelregels en de 14 factoren van drop-out nu al online vinden en afprinten.

 

Wetenschappelijk onderbouwd

Dit kaartspel is gebaseerd op een Europees onderzoek rond drop-out bij jongeren dat 14 oorzaken van drop-out detecteerde. 

Leer hoe je het kaartspel kan begeleiden