Hoe meet je het gebruik van outdoor sportinfrastructuur of routestructuren?

Demodag Monitoring Outdoor Recreatie 2022

Demodag affiche.JPG

De demodag was een toon- en discussiemoment om kennis te delen over innovatieve methoden en producten die zowel outdoor verplaatsingsgedrag meten (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, lopen, paardrijden, kayaken, …) als het gebruik van vaste (sport- en beweeg)infrastructuur in kaart brengen (voetbalkooi, tennisterrein, natuurdomeinen, fietsostrades, …). De focus lag daarbij op technologie of producten die onafhankelijk werken van gebruikers of bezoekers (vb. geen wearables) en eenvoudig te gebruiken zijn in de publieke ruimte. Drie aanbieders testen momenteel hun producten op het domein van Sport Vlaanderen Herentals. We bezochten de fysieke opstelling en bespraken de data die deze telsystemen ons aanleveren.

 

Het doel van de demodag was bestaande producten te demonstreren aan administraties van de Vlaamse, provinciale of lokale overheden die het gebruik van of het verplaatsingsgedrag in de publieke ruimte willen monitoren. Er bestaat reeds een raamcontract voor verkeersonderzoek. We bekeken op welke manier we meer data en kennis kunnen verzamelen over het vrijetijds- en recreatiegedrag (sport, cultuur, natuur,…) in publieke ruimtes. Hoeveel sporters maken er bijvoorbeeld gebruik van bepaalde beweegroutes in Vlaanderen? Hoeveel bezoekers tellen we in en rond natuurdomeinen?

Organisatie

De demodag was een initiatief van Sport Vlaanderen, met de steun van Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg, Peddelsport Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Leuven en het Nationaal Park Hoge Kempen.