Op 17 juni 2019 organiseerden we de kennisdag Sport en Gender in samenwerking met de Vlaamse Ombudsdienst en de diensten van het Vlaams Parlement. Aan de hand van lezingen en keuzesessies belichtten we 'gender' vanuit verschillende invalshoeken, zoals man/vrouw verhouding, heteronormativiteit, holebi en transgender sporters.

Plenair gedeelte

 • Welkom door Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen
 • Kennisplatform Sport: Vrouw/man verhouding in het Vlaamse sportlandschap door Brecht De Vos, Sport Vlaanderen
 • Het thema gender vanuit verschillende invalshoeken toegelicht door Katrien Van der Heyden, genderexperte
 • Gender en sport: hink-stap-sprong naar een inclusief beleid, in het bijzonder voor transgender en intersekse sporters, door Annelies D’Espallier, Ombudsvrouw Gender, Vlaamse Ombudsdienst
 • Sportparticipatie van transgender personen, door Joz Motmans, Transgender infopunt, Universiteit Gent
 • Gendergelijkheid en heteronormativiteit, door Zeno Nols ikv een project van het Centrum Ethiek in de Sport (ICES)
 • Europees project  ‘All  IN:  towards  gender balance in sport’, door Hilde Caers, Sport Vlaanderen
 • Task Force Women & Sport, door Gwenda Stevens en Dominique  Monami, BOIC
 • Praktijkvoorbeeld - Vlaamse Schermbond door Brecht Stevens
 • Praktijkvoorbeeld - Cycling Vlaanderen door Frank Glorieux en Anne-Laure Gheerardyn
 • Praktijkvoorbeeld - Out For The Win door Sharon Buffel en Arlena Darragas
 • KEYNOTE Genderdiversiteit en lhbt-inclusie in de sport, door Agnes Elling, Senior onderzoeker Mulier Instituut Nederland

lopers_shutterstock_639227380.jpg
gender-symbols_shutterstock_599040362.jpg
vlaams parlement.jpg

Keuzesessies

1. Gender en sport, hink-stap-sprong naar een inclusief beleid, in het bijzonder voor transgender en intersekse sporters: vraag- en antwoordsessie

Vele sportactoren zitten met vragen rond de inclusie van transgender en intersekse personen in de sport. Denken we maar aan de zaak rond Caster Semenya, of de mogelijkheid om het juridische geslacht makkelijker te wijzigen. In deze sessie gingen Annelies D’Espallier (Vlaamse Ombudsdienst), voortbouwend op haar plenaire bijdrage, en Joz Motmans (Transgender Infopunt) dieper in op dit topic, in een vraaggestuurde sessie. Aansluitend kon keuzesessie 4 gevolgd worden. 

2. Task Force “Women & Sport” van het BOIC

Gwenda Stevens en Dominique  Monami (BOIC) gingen dieper in op de Task Force Women & Sport van het BOIC die voorgesteld werd tijdens de voormiddag, alsook lichtten ze een aantal initiatieven toe omtrent dit topic van het BOIC. Ten slotte presenteerden ze de resultaten van een bevraging bij vrouwelijke atleten, coaches, officials en bestuurders en openden ze hieromtrent de discussie.

3. Genderdiversiteit en communicatie

In deze sessie kreeg je door Sofie Verhalle, sociale media experte, handvatten aangereikt om in je communicatie (zoals social media, nieuwsbrieven, …) (meer) aandacht te hebben voor genderdiversiteit.

4. Overlegtool Transgenderpersonen in de Sport

De Vlaamse Sportfederatie stelde tijdens deze sessie een overlegtool voor omtrent transgenderpersonen in de sport. Aan de hand van deze tool wil ze jouw federatie helpen bij de ontwikkeling van een beleid omtrent de nieuwe wetswijziging inzake transgenders. Deze tool kan gebruikt worden als uitgangspunt voor intern overleg om na te denken over een beleid van de federatie rond deze doelgroep. Door Tine Van Bossuyt (Vlaamse Sportfederatie), Annelies D’Espallier en Nina Callens (Vlaamse  Ombudsdienst). Voorafgaand kon keuzesessie 1 gevolgd worden. 

5. Ontwikkeling van een MOOC om Generatie Z te wapenen tegen genderongelijkheid in de sport

Inge Derom en Hebe Schaillée, twee onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel, lichtten een eerste tipje van de sluier over de ontwikkeling van een MOOC (Massive Open Online Course) die je als sportaanbieder/sportorganisatie kan gebruiken om jongeren meer inzicht te geven in gender(on)gelijkheid in de sport. Wanneer deze jongeren later zelf aan de slag gaan in de sportsector dient deze MOOC hen beter te wapenen in het streven naar meer gendergelijkheid in sportorganisaties.

6. Gender in de sport: wat zijn de drempels en hoe werken we ze weg

Bieke Purnelle (Rosa vzw) en Zeno Nols (ICES) gaven je tijdens deze sessie meer inzicht in de vooroordelen, discriminatie en uitsluiting die meisjes en vrouwen, jongens en mannen alsook LGBTQI+-personen kunnen ervaren met betrekking tot aspecten zoals sportparticipatie, representatie in leiderschapsposities en coaching, media-aandacht en verloning. Er werd meegegeven hoe je vanuit een gendersensitieve bril naar sport kan kijken en op welke manier je concreet aan gendergelijkheid kan werken.

 

Deze pagina delen