Op donderdagvoormiddag 29 oktober 2020 vond onze jaarlijkse kennisdag plaats in een digitale versie. Je kon drie opeenvolgende inspiratiesessies volgen over Innovatie in clubbeleid. Op deze pagina kan je de presentaties raadplegen en de sessies herbekijken.

Clubgrade

Hoe kijken sportclubs hun toekomst tegemoet? Wat willen ze bereiken? Wat loopt goed en kan inspirerend werken voor andere clubs? Welke noden of groeikansen stellen zij vast, en hoe doen we clubs van daaruit nadenken over hun toekomst? Waar komen sportclubs net dat tikkeltje tekort en op welke manier kunnen we helpen de bestuurskracht te vergroten? Hoe doen we dit op een duurzame en gestructureerde manier in plaats van ad hoc oplossingen aan te reiken? En ook niet onbelangrijk: hoe vermijden we overlappend te werken met reeds bestaande dienstverlening gericht naar sportclubs?

 

Het experimenteel project Clubgrade (aangestuurd door de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met Vrijwilligers Werkt en Levuur) boog zich de voorbije jaren over deze en andere vragen. Clubgrade helpt sportclubs bereiken wat ze willen bereiken en geeft hen de upgrade waar ze aangeven die nodig te hebben. 

 

Het project resulteert in een kwaliteitsvolle methodiek die uniek is binnen verenigingsondersteuning in Vlaanderen en daarbuiten. Het is een proces dat samen met de sportclub aangegaan wordt, dat zowel de lokale overheid als sportfederatie betrekt, en dat complementair werkt met de reeds bestaande dienstverlening. De methodiek laat toe dat iedere club een uniek traject doorloopt. De methodiek werd getest bij verschillende groepen pilootclubs, en werd met wetenschappelijke flankering door de Universiteit Gent nog bijgestuurd en verfijnend.

Matchmaker sport en bedrijven - SBN

Hoe bouw je vandaag vanuit sportfederaties en sportdiensten aan duurzame samenwerkingsvormen met bedrijven? Hoe doe je dit op regionaal en op nationaal vlak? En hoe kan je vanuit jouw structuur en werking je sportclubs bijstaan op dit vlak?

 

SBN, Sports Business Network, staat de sport- en bedrijfssector bij in het professionaliseren van samenwerkingsvormen. Hiervoor delen we onze expertise en bieden we een aantal diensten en tools aan die bijdragen tot de realisatie van duurzame ‘matches’ tussen beide partijen.

 

Peter De Voght, de ‘matchmaker sport en bedrijven’ van SBN bracht tijdens zijn voordracht eveneens de raakvlakken en diverse samenwerkingsvormen tussen sport en bedrijven in kaart.

Sportwijk X

Sportwijk X is een experimenteel project waarin gestreefd wordt naar vitalere sportclubs die door een nieuwe manier van organiseren en samenwerken een oplossing kunnen bieden voor hedendaagse uitdagingen. Op basis van een projectoproep selecteerden we in 2019 drie sportwijken:

  • Sportwijk Schotte (Aalst)
  • Sportwijk  ’t Rooi (Antwerpen)
  • Sportwijk De Nekker (Mechelen)

Het doel is om in een eerste fase samenwerkingen op te zetten tussen sportclubs die verschillende sporttakken aanbieden en die geografisch dicht bij elkaar gelegen zijn. In een tweede fase zal samen met sportclubs gezocht worden naar een verankering van de Sportwijk in een breder sociaal-maatschappelijk netwerk (bv. welzijns-, jeugd- of culturele organisaties, scholen, …) om zo een echte sportwijk te creëren.

 

De samenwerking tussen sportclubs en andere actoren moet de Sportwijk doen groeien en verder ontwikkelen. In de drie gevallen streven ze naar:

  • een efficiëntere en meer professionele organisatie en werking van de sportclubs;
  • een beter sportaanbod;
  • een hogere sociaal-maatschappelijke waarde van de sportclubs.

Ze krijgen ondersteuning voor de aanstelling van een procesmanager die aan de slag gaat om samenwerkingen tussen sportclubs en andere lokale actoren te stimuleren en te faciliteren. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) biedt samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) de projecten bovenlokale ondersteuning. Dat doen ze door de projecten samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en bruggen te bouwen met lokale sportsettings. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de drie projecten zoveel mogelijk van elkaar leren. 

Onder andere het communityproject 'Huis in de Sport Limburg - Open Club' in Nederlands Limburg inspireerde ons tot het opzetten van het experimenteel project Sportwijk X. 

Wat volgt er nog?

We bieden in de toekomst nog enkele andere virtuele inspiratiesessies over innovatie in clubbeleid aan. Deze vind je dan op ons kennisplatform. Stay tuned!