Clubgrade

Hoe kijken sportclubs hun toekomst tegemoet? Wat willen ze bereiken? Wat loopt goed bij de Vlaamse sportclubs en kan inspirerend werken voor andere clubs? Welke noden of groeikansen stellen zij vast, en hoe doen we clubs van daaruit nadenken over hun toekomst? Waar komen sportclubs net dat tikkeltje tekort en op welke manier kunnen we als sportclubondersteunend Vlaanderen helpen de bestuurskracht van sportclubs te vergroten? Hoe doen we dit op een duurzame en gestructureerde manier in plaats van ad hoc oplossingen aan te reiken? En ook niet onbelangrijk: hoe vermijden we overlappend te werken met reeds bestaande dienstverlening gericht naar sportclubs in Vlaanderen?

clubgrade.JPG

Het experimenteel project Clubgrade (aangestuurd door de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met Vrijwilligers Werkt en Levuur) boog zich de voorbije jaren over deze en andere vragen. Clubgrade helpt sportclubs bereiken wat ze willen bereiken en geeft hen de upgrade waar ze aangeven die nodig te hebben. 

Na een brede inputverzameling werd, in samenwerking met pilootclubs en experten, een experimenteel sportverenigingsondersteuningsmodel uitgewerkt. De ontwikkelde methodiek voorziet een proces dat samen met de sportclub aangegaan wordt, dat zowel de lokale overheid als sportfederatie betrekt en dat complementair werkt met de reeds bestaande dienstverlening. De methodiek laat toe dat iedere club een uniek traject doorloopt. De ontwikkelde methodiek werd getest bij verschillende groepen pilootclubs. Dankzij de input van deze pilootclubs en wetenschappelijke flankering door de Universiteit Gent werd de methodiek bijgestuurd en verfijnend waar nodig. Dit resulteert in een kwaliteitsvolle methodiek die uniek is binnen verenigingsondersteuning in Vlaanderen en daarbuiten.

Matchmaker sport en bedrijven - SBN

Hoe bouw je vandaag vanuit sportfederaties en sportdiensten aan duurzame samenwerkingsvormen met bedrijven? Hoe doe je dit op regionaal en op nationaal vlak? En hoe kan je vanuit jouw structuur en werking je sportclubs bijstaan op dit vlak?

SBN, Sports Business Network, staat de sport- en bedrijfssector bij in het professionaliseren van samenwerkingsvormen. Hiervoor delen we onze expertise en bieden we een aantal diensten en tools aan die bijdragen tot de realisatie van duurzame ‘matches’ tussen beide partijen.

sbn.JPG

Peter De Voght, de ‘matchmaker sport en bedrijven’ van SBN’ zet tijdens zijn voordracht eveneens de raakvlakken en diverse samenwerkingsvormen tussen sport en bedrijven in kaart.

Sportwijk X

Sportwijk X is een experimenteel project waarin gestreefd wordt naar vitalere sportclubs die door een nieuwe manier van organiseren en samenwerken een oplossing kunnen bieden voor hedendaagse uitdagingen. Op basis van een projectoproep selecteerden we in 2019 drie sportwijken:

  • Sportwijk Schotte (Aalst)
  • Sportwijk  ’t Rooi (Antwerpen)
  • Sportwijk De Nekker (Mechelen)

Het doel is om in een eerste fase samenwerkingen op te zetten tussen sportclubs die verschillende sporttakken aanbieden en die geografisch dicht bij elkaar gelegen zijn. In een tweede fase zal samen met sportclubs gezocht worden naar een verankering van de Sportwijk in een breder sociaal-maatschappelijk netwerk (bv. welzijns-, jeugd- of culturele organisaties, scholen, …) om zo een echte sportwijk te creëren.

 

De samenwerking tussen sportclubs en andere actoren moet de Sportwijk doen groeien en verder ontwikkelen. In de drie gevallen streven ze naar:

  • een efficiëntere en meer professionele organisatie en werking van de sportclubs;
  • een beter sportaanbod;
  • een hogere sociaal-maatschappelijke waarde van de sportclubs.

 

Ze krijgen ondersteuning voor de aanstelling van een procesmanager die aan de slag gaat om samenwerkingen tussen sportclubs en andere lokale actoren te stimuleren en te faciliteren. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) biedt samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) de projecten bovenlokale ondersteuning. Dat doen ze door de projecten samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en bruggen te bouwen met lokale sportsettings. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de drie projecten zoveel mogelijk van elkaar leren. 

open club.JPG

Bronvermelding foto

Bovenstaande foto komt van 'Huis in de Sport Limburg - Open Club'. Dit communityproject in Nederlands Limburg inspireerde ons tot het opzetten van het experimenteel project Sportwijk X.