Meer vrouwen aan het stuur in de sport

Bij Sport Vlaanderen streven we naar meer vrouwen aan het stuur bij sportfederaties. Een eerste stap in dit proces was een bevraging die IDEA Consult op onze vraag uitvoerde onder de sportfederaties. Women on Board en Game Changers vroegen we op 8 maart 2022 een rondetafel te organiseren met ex-topsporters, sportorganisaties, beslissingsnemers en experten om samen de volgende stappen in dit proces te bepalen.

Rondetafel

Tijdens de rondetafel kwamen zeer verschillende thema's’ aan bod: de opleidingen tot trainers, bestuurders en officials, de rol van sponsors en organisatoren, de impact van regelgeving en de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen, etc. Elke Jeurissen (Fierce Ladies) modereerde. 

 

Per thematafel kwamen zowel sprekers van binnen als buiten de sportsector aan het woord. Het was duidelijk dat er bij de verschillende sprekers een zeer grote bereidwilligheid en evenveel engagement aanwezig is om de nog bestaande genderongelijkheid aan te pakken. De dynamiek die met deze rondetafel in gang is gezet, zullen we aangrijpen om samen met alle actoren de nodige stappen te zetten. Ook de korte getuigenissen en voorbeelden uit de praktijk inspireerden om het thema echt aan te pakken. 

Bevraging bij de sportfederaties

Voorafgaand aan deze rondetafel lieten we IDEA Consult, samen met Rosa en Centrum Ethiek in de Sport, een bevraging over vrouwen aan het sportstuur uitvoeren bij de sportfederaties. De resultaten van deze bevraging hebben we tijdens het debat voorgelegd. Zo wil bijvoorbeeld 70% van de sportfederaties meer vrouwen op centrale posities om haar werking te verbeteren. De bevraging is een belangrijk vertrekpunt voor toekomstige plannen en ambities. Ze brengt ontbrekende data in kaart en geeft inzicht in lopende of overwogen beleidsinitiatieven van sportfederaties. Tegelijkertijd geeft de bevraging aan wat de motivatie is van sportfederaties en welke hindernissen ze daarin ondervinden.