Schoolsport in Vlaanderen

Sport Vlaanderen ondersteunt via de Afdeling Sportpromotie talrijke initiatieven die sportbeoefening en bewegen stimuleren vanuit de schoolcontext. We schetsen hier enkele belangrijke programma's:

  1. De Vlaamse Veldloopweek voor kinderen uit het basis- en secundair onderwijs,
  2. Multimove voor kinderen: bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 8 jaar,
  3. SPORTSNACK of Sportief Naschools-Actieve Kids: de naschoolse sportieve opvang voor kinderen uit het lager onderwijs,
  4. SNS-pas (Sport Na School) voor jongeren uit het secundair onderwijs.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

  1. De Vlaamse Veldloopweek is het grootste sportevenement van Vlaanderen.
  2. 406 Multimove-initiatieven in Vlaanderen brengen jonge kinderen de fysieke basisvaardigheden bij.
  3. SPORTSNACK kent een stijgende populariteit.
  4. De SNS-pas wordt vooral gebruikt door jongeren die geen lid zijn van een traditionele sportclub.

Multimove.JPG
Sportsnack.jpg
Sport Na School.jpg

De Vlaamse veldloopweek

Dankzij een uniek samenwerkingsverband in Vlaanderen is de Vlaamse Veldloopweek één van de grootste sportevenementen in Vlaanderen. Via de school nemen leerlingen van het lager en secundair onderwijs deel aan een veldloop in de eigen gemeente. Na de recordeditie van 2018 (261.684 lopers, waarvan 224.167 (86%) uit het basisonderwijs en 36.517 (14%) uit het secundair onderwijs) kondigt 2019 zich aan als een nieuw recordjaar. 294 gemeenten organiseren een veldloop voor 306.046 leerlingen (255.485 van het lager en 49.931 uit het secundair onderwijs). Dat is goed voor 55% van alle leerlingen in het lager en 12% in het secundair onderwijs. De scholen uit Vlaams Brabant (27%) leveren de meeste deelnemers, gevolgd door Antwerpen (22%) Oost-Vlaanderen (19%), Limburg (19%) en West-Vlaanderen (13%).

Multimove

Om de motorische ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren, ondersteunt Sport Vlaanderen lokale aanbieders van 'Multimove voor kinderen', een programma van bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen 3 en 8 jaar. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden (waaronder dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, …). Multimove wordt sinds 2014 vooral aangeboden buiten de schoolcontext (sportclubs, sportdiensten,…). Sinds 2018 promoot Sport Vlaanderen dit product met MOEV actief naar scholen. In het schooljaar 2018–2019 zijn 8% (31) van de 406 aanbieders scholen.

SPORTSNACK

SPORTSNACK (Sportief Naschools-Actieve Kids) geeft kinderen uit het basisonderwijs de kans om te bewegen tijdens een sportieve naschoolse opvang. SPORTSNACK vindt plaats op de school, onmiddellijk na de schooluren onder begeleiding van een ervaren lesgever. Het aanbod is aangepast aan de leeftijd en de interesses van de kinderen en omvat 5–10 lessen per semester. De inhoud en vormgeving van SPORTSNACK kreeg in 2017 een update en bouwt verder op de principes van Multimove. Het aanbod ondersteunt op die manier de brede motorische vorming van algemene basisvaardigheden naar meer sportspecifieke vaardigheden.

 

Vorig schooljaar (2018–2019) waren er 389 scholen met een aanbod sport na school met 18.989 deelnemers. Dat is een stijging van 20% scholen en 14% leerlingen ten opzichte van 2017–2018. Op basis van het aantal leerlingen in het lager onderwijs in 2018–2019 blijkt dat 4,1% van de leerlingen deelneemt aan SPORTSNACK in Vlaanderen.

 

Onderstaande figuur geeft een inzicht in de spreiding naar leeftijd van de deelnemers aan Sportsnack voor 2018–2019. Leerlingen die deelnemen aan SPORTSNACK zitten voornamelijk in het 1ste en 2de leerjaar. Zij maken samen 43% van alle deelnemers. Nadien zien we dat deelname aan Sportsnack sterk afneemt. Slechts 16% van de deelnemers zit in het 5de of 6de leerjaar. SPORTSNACK wordt aangeboden in samenwerking met MOEV.

Sport Na School (SNS)

Met de Sport-Na-School-pas kunnen jongeren uit het secundair onderwijs onmiddellijk na de school deelnemen aan een gevarieerd sportaanbod, georganiseerd door lokale sportaanbieders. Sportieve activiteiten op maat van de doelgroep vinden plaats in sportaccommodaties of scholen in de buurt. Bovendien is de pas geldig in heel Vlaanderen. Activiteiten worden georganiseerd per semester. Leerlingen betalen €30 voor één en €45 voor twee semesters. Op die manier kunnen jongeren sporten waar, wanneer, hoeveel en met wie ze willen. Inschrijven vooraf is immers niet nodig. Dankzij de SNS-app kan je eenvoudig een digitale pas aankopen en heb je een overzicht van het aanbod vanuit je broekzak. SNS wordt aangeboden in samenwerking met MOEV.

De SNS-pas is het populairst bij leerlingen uit 3de graad; 60% is ≥ 16 jaar. Het aandeel kinderen met SNS-pas per 1000 leerlingen secundair onderwijs is het hoogst in West-Vlaanderen (40/1000). Sinds 2015–2016 stellen we vast dat zowel het aantal gemeenten (+37%), scholen (+29%) als unieke SNS-passen (+35%) een grote stap vooruit hebben gemaakt.

Er zijn meer meisjes dan jongens met een SNS-pas. Jongeren met een SNS-pas volgen voornamelijk algemeen secundaire onderwijs en kiezen voor een jaarpas. Verder zien we een groot verloop onder de gebruikers, mede omdat de gebruikers voornamelijk in de 2de en 3de graad secundair onderwijs zitten (gem. leeftijd 16 jaar). Pashouders kunnen hun pas na het laatste jaar middelbaar niet meer verlengen. Slechts 18% heeft zijn pas verlengd voor het schooljaar 2018–2019. 80% van alle pashouders heeft de pas vorig schooljaar voor het éérst gebruikt. Ten slotte stellen we vast dat 2/3de van de gebruikers geen lid is van een sportclub. Dit toont aan dat de SNS-pas een doelgroep bereikt die moeilijker de weg naar het traditionele sportclubaanbod vindt.

Colofon & meer info

September 2019 - Publicatie van het Kennis- en informatiecentrum sport van Sport Vlaanderen.

Auteurs: Jasper Truyens & Katty Fremau

Meer info over schoolsport vind je op de website van Sport Vlaanderen in het kennisplatform. 

Deze pagina delen