Het thema sportinfrastructuur geeft een overzicht van de verschillende soorten sportinfrastructuren in Vlaanderen. Je ziet er waar de verschillende infrastructuren zich bevinden en hoeveel er zijn. Je kan de types, groottes en het aantal sportinfrastructuren tussen provincies vergelijken. Net zoals je kan zien of ze publiek of privé-eigendom zijn en wat hun ondergrond of toplaag is.

Voor het correct raadplegen van de dashboards beschik je best over de laatste versie van Google Chrome, Mozilla Firefox of Safari. Voor Microsoft werken de dashboards enkel met Internet Explorer 11 en Microsoft Edge.

Dashboards sportinfrastructuur

Publicaties