Wil je je 50-plussers de kans geven om zicht te krijgen op hun algemene gezondheid en fitheid? Dat kan! Schakel ons Sportelteam in en aan de hand van een aantal basismetingen en tests vertellen onze testbegeleiders hoe het met hun fitheid is gesteld.

Hiernaast geeft ons team gericht advies over hoe ze op een eenvoudige en verantwoorde wijze hun basisconditie kunnen verbeteren of onderhouden.

Wat biedt ons Sportelteam aan?

 • Bepaling van de lichaamssamenstelling: lengte, gewicht, lichaamsvetpercentage, BMI, skeletspiermassapercentage en lendenomtrek
 • 5 motorische tests: handknijpkracht, sit and reach, chair stand, reactiesnelheid en S3 test (stabiliteit, sensomotoriek en symmetrie)
 • Wandeltest om de uithouding te meten
 • Persoonlijk fitheidsrapport met bespreking van de resultaten en beweeg- en sportadvies
 • Keuze uit een divers aanbod van Sportelpockets

Praktische info en voorwaarden


Sportelteam4a.jpg
Sportelteam3a.jpg
Sportelteam9a.jpg
 • Ons Sportelteam kan ingeschakeld worden op een Sporteldag met nog andere sportactiviteiten of een fitheidsdag, waar het accent ligt op fysieke fitheid.
 • Zowel een halve dag als ganse dag testing is mogelijk. Per uur kunnen we 12 personen testen.
 • Ons fitheidsteam is een volledig mobiel testteam: onze testbegeleiders komen naar jouw gemeente en brengen alles mee wat ze nodig hebben voor de metingen. Het enige wat je als gemeente moet voorzien is een ruimte waar we de testen kunnen afnemen.
 • Wens je de geteste 50-plussers te hertesten? Dit kan, maar wij vragen dan wel om gedurende minstens 6 maanden een sportprogramma aan te bieden aan de geteste 50-plussers. Na een sportaanbod van minimum 6 maanden testen we ze opnieuw en kunnen we zien of hun conditie verbeterd is. De hertest is natuurlijk niet verplicht, maar zo kan je je 50-plussers stimuleren om aan hun fitheid te werken.
 • Het Sportelteam inhuren kost 200 euro voor een volledige dag en 150 euro voor een halve dag. Wel verwachten we minstens 40 deelnemers op een hele dag en 20 deelnemers op een halve dag. Werk daarom met voorinschrijvingen en bezorg ons de lijst een week voor de testdag.
 • Bij laattijdige annulatie van een volledige dag, rekenen we 75 euro administratieve kosten aan. Voor een late annulatie van een halve dag is dat 50 euro. Annuleren kan alleen door ten laatste 7 dagen voor de geplande testdag een mail te sturen naar de betrokken provinciale promotiedienst.

Extra tips

Voor de Sporteldag of fitheidsdag

 • Vraag naast het Sportelteam ook een diëtiste. Op die manier krijgen de deelnemers niet enkel feedback over hun fysieke conditie, maar gaan ze ook met belangrijke tips omtrent hun voeding naar huis. 
 • Voer niet enkel promotie bij de sportverenigingen, maar ook bij je plaatselijke seniorenverenigingen, dienstencentra, OCMW’s,… zodat je ook de niet-actieve 50-plusser bereikt. Of schrijf eens al je 50-plussers aan in je gemeente!
 • Werk met voorinschrijvingen zodat je zicht hebt op het aantal deelnemers voor de verschillende activiteiten.

Na de Sporteldag en fitheidsdag

 • Bied onmiddellijk na je testdag een sportprogramma aan met accent op lenigheid, kracht en uithouding en natuurlijk ook op plezierbeleving
 • Hou rekening met tijdstip en omgeving! Bied bijvoorbeeld geen lessenreeksen ’s avonds laat aan en kies een locatie, die gemakkelijk te bereiken is.
 • Vraag gratis lesgeversondersteuning aan via ons. De ondersteuning bestaat uit een pakket van 10 lesuren voor 50-plussers. Deze lessenreeks kan tot 20 lesuren verlengd worden. Het aanvraagformulier kan je bij je provinciale promotiedienst opvragen. 
 • Vraag via onze uitleendiensten een kracht- en lenigheidsset. Het pakket bestaat uit 20 gymmatjes, 20 medecineballen, 20 fitnessbanden, 20 zitballen en 10 Togu Brasils. Je kunt het sportmateriaal gratis aanvragen via het online aanvraagformulier. 
 • Organiseer regelmatig wandelnamiddagen zodat je de conditie verbetert van je 50-plussers.
  Tip: Je kan tijdens de wandeling ook gebruikmaken van stappentellers. Als je die niet hebt, neem dan contact op met het Logo van uw regio via www.vlaamselogos.be
 • Vraag via Sportwerk Vlaanderen een Smart training aan.
  Smart training is een 10-delige lessenreeks waarbij het verbeteren van de algemene fitheid en gezondheid centraal staat.
  Info: http://sportwerk.be/Pakketten


  Raadpleeg onze folder

 

Meer over het Sportelteam

Contacteer de promotiedienst van jouw provincie