Sport Vlaanderen wil samen met de gemeenten een netwerk van uniform bewegwijzerde loopomlopen in Vlaanderen ontwikkelen. Met een loopomloop voorzien gemeenten een plek in de publieke ruimte waar hun inwoners naar hartenlust kunnen sporten, wanneer en met wie ze dat willen. En dat met een minimum aan investeringen.

De uitbouw van een loopomloop kan samengaan met de inplanting van een fit-o-meter, een Finse piste of een fit-o-funpark.

De vereiste criteria om een loopomloop in jouw gemeente aan te leggen

Wil je in jouw gemeente een loopomloop aanleggen, dan moet je rekening houden met een heleboel criteria. We lijsten ze even voor je op.

 1. De loopomloop bevindt zich in een natuurlijke, sportieve en veilige omgeving.
 1. Er moet vraag zijn naar de loopomloop. De aanvraag gaat uit van de gemeentelijke sportdienst in overleg met een plaatselijke atletiekclub, start-to-run-groep, socio-culturele vereniging, de sportraad, …
 1. De loopomloop wordt aangelegd zonder hinder voor andere sport- en natuurliefhebbers: er mag geen conflict zijn met bestaande fiets-, wandel-, ruiter,- en mountainbikeroutes.
 1. De loopomloop voorziet in een voldoende breed pad, zodat er naast elkaar of in groep gelopen kan worden.
 1. De totale loopomloop kan uit verschillende lussen bestaan en heeft een minimumafstand van 5 km met mogelijke uitbreidingen tot 15 km. De omloop wordt in lusvorm uitgewerkt, de minimumlengte van een lus is bij voorkeur 2,5 km. Bij de realisatie moet er gestreefd worden naar zoveel mogelijk onverhard terrein (bij voorkeur 60 procent). De eerste kilometer van de loopomloop wordt om de 100 m bewegwijzerd ten behoeve van start-to-runners en intervaltraining.
 1. Het sociale aspect is belangrijk. De loopomloop vertrekt en eindigt in de buurt van een parking, ontmoetingsruimte, café, sporthal, … Dit geeft de mogelijkheid aan de sporters om elkaar voor of na de training te ontmoeten.
 1. Voor het plaatsen van de bewegwijzering is een schriftelijke toelating van de wegbeheerder(s) en /of domeinbeheerder(s) vereist. Voeg de schriftelijke bevestigingen toe aan het aanvraagdossier.
 1. Overleg vooraf met lokale actoren, zoals sport- en milieuraden (via gemeentebesturen).
 1. Een loopomloop die in een stad wordt aangelegd kan van bovengenoemde criteria afwijken in overleg met de Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen.
 1. Alle andere afwijkingen m.b.t. het onverhard percentage en het aantal kilometers legt men voor aan de Vlaamse Stuurgroep Loopomlopen. De Stuurgroep brengt na jurering, advies uit aan de aanvragende gemeente over het ingediende dossier.

Hoe kan Sport Vlaanderen je helpen?

Sport Vlaanderen wil met een minimum aan investeringen een netwerk van uniforme bewegwijzerde loopomlopen in Vlaanderen ontwikkelen. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de lokale besturen, ANB, de terreineigenaars en de plaatselijk loopverenigingen.

Sport Vlaanderen stelt gratis een pakket ter beschikking, tenminste als de totale afstand van de omloop binnen de vooropgestelde 15 km blijft.

Wat zit er in het startpakket

 • 1 startzuil
 • palen (voor zowel afstand als bewegwijzering)
 • afstandsplaatjes per 100 m voor de eerste km en daarna om de 500 m
 • bewegwijzeringsplaatjes (in verschillende kleuren, afhankelijk van de lussen)
 • gevaarsborden
 • jaarlijks bedankingsgeschenk voor peter / meter
 • ter beschikking stellen van een standaarduitnodiging

De aanvrager zelf staat in voor de plaatsing van het materiaal, het onderhoud en de nazorg. Hij zorgt ook zelf voor het promoten van de loopomloop, en draagt ​​de kosten van de opening.

Een keer per jaar controleert Sport Vlaanderen  de loopomloop. Zo wordt de kwaliteitsgarantie van de loopomloop bewaakt. Daarnaast controleert de  peter / meter 6 maal per jaar de loopomloop. Via een online rapporteringssysteem kunnen problemen gemeld worden op: https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/loopomlopen/meld-een-probleem/

Meer info?

Wens je meer info over de aanleg van een loopomloop in jouw gemeente, contacteer dan: Sportievevrijetijd@sport.vlaanderen