Vul je gegevens in en word een erkende Multimove-organisatie

Inschrijvingsformulier Multimove-organisatie

Alle velden met een * zijn verplicht

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Gegevens van de aanvrager

Gegevens contactpersoon

Inhoudelijke toelichting

Is dit aanbod gericht op een brede motorische vorming (niet sportspecifiek) of eerder sportspecifiek?

Jouw organisatie moet beschikken over accommodatie én materiaal waarmee alle 12 bewegingsvaardigheden beoefend kunnen worden.
Beschrijf hoe jouw organisatie hiervoor zal zorgen. (Kan je op de hoofdlocatie niet alle bewegingsvaardigheden beoefenen, dan kan je misschien voor een aantal lessen uitwijken naar een andere locatie).

Motivatie

Motiveer waarom jouw organisatie wil instappen in het project Multimove voor kinderen.
Wat wil je bereiken? Wat is je achterliggende visie?

Implementatie Multimove aanbod

Op welke manier zal je de doelgroep aanspreken zodat je voldoende kinderen/ouders kan motiveren om deel te nemen aan het Multimove aanbod?

Door het laagdrempelig karakter kan multimove ideaal zijn om ook bepaalde kansengroepen te bereiken. Zal je initiatieven nemen om bv. obese kinderen, kinderen die nog niet sporten/bewegen, kinderen in armoede, etnisch culturele minderheden, kinderen met een beperking, ... te bereiken?

Welke doorstroommogelijkheden zal je voorzien voor kinderen die het Multimove aanbod beëindigd hebben? Bv. 8-jarigen sluiten aan bij een sportclub of nemen deel aan het gemeentelijk aanbod.

Plan van aanpak

Geef per leeftijdsgroep weer waar en wanneer de les doorgaat. Bv. 3-5j - Sporthal x, adres - woensdag van 14u tot 15u; 6-8j - School x, adres - donderdag van 15.30u tot 16.30u

Evaluatie

Geef weer hoe je het project na 1 jaar zal evalueren. Wanneer vind je dat het project geslaagd is?

Opmerkingen

Noteer hier extra zaken die je belangrijk vindt voor het indienen van jouw aanvraag.

Voorwaarden