Wat is "10.000 stappen gaat voor meer"?

Een stad of gemeente met gezonde, fitte inwoners, dat willen we toch allemaal? Vaak kan je daar als stad of gemeente met weinig moeite en investeringen voor een groot stuk toe bijdragen. Het Vlaams Instituut Gezond leven en Sport Vlaanderen lanceren daarom "10.000 stappen gaat voor meer". Met dit grootschalig beweegproject willen we de inwoners van jouw stad of gemeente aanzetten tot meer beweging.

10000stappen.PNG

Wij helpen je op weg naar een beweegvriendelijke stad of gemeente

We zetten in op beweegvriendelijke buurten, zo kan je: 

 • je inwoners duurzaam aanmoedigen om te bewegen, met extra aandacht voor minder actieve bevolkingsgroepen, zoals mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties;
 • 10.000 stappen en beweging blijvend zichtbaar maken in de publieke ruimtes van je gemeente;
 • geëngageerde burgers, verenigingen en professionals mee betrekken in je project. 

 

Vier jaar lang inspireren én ondersteunen we je rond één beweegvriendelijke focus per jaar, zo kom je vanzelf tot een beweegvriendelijke buurt. Dit zijn de vier focussen:

 • 2021: stappensignalisaties in het straatbeeld
 • 2022: beweegroutes in jouw gemeente
 • 2023: inzetten op het STOEP-principe en gezonde mobiliteit
 • 2024: lokale beweegacties opzetten i.s.m. het verenigingsleven

Focus 2021: maak elke stap zichtbaar in het straatbeeld

Wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen toont aan dat signalisatieborden voor een gedragsverandering bij de burgers kunnen zorgen. De signalisatieborden van het beweegproject ‘10.000 stappen gaat voor meer’ vermelden het aantal stappen en eventueel de tijdsduur om van punt A naar punt B te stappen. Kleinere afstanden tussen nuttige locaties in de gemeente of buurt leveren extra stappen op.

 

Als je mee instapt in dit beweegproject moet je in 2021 een basispakket met signalisatiematerialen en nudges op maat aankopen. De eerste 100 steden of gemeenten maken kans op een gratis basispakket.

 

Een basispakket bevat o.a.:

 • signalisatieborden en/of -stickers die het aantal stappen van locatie A naar locatie B vermelden;
 • mal voor een leuke signalisatie op de weg/het voetpad;
 • voetzoolstickers voor op de grond;
 • raamaffiches met verschillende persoonlijke slogans om te
  verspreiden naar burgers, handelaars en intermediairs:
  ‘Elke stap telt voor onze buurt, nu meer dan ooit…’;

Een greep uit de signalisatiematerialen in het basispakket:

Daarnaast krijg je van ons een communicatiepakket, tips bij signalisaties, inspirerende praktijken en  ondersteuning bij de samenwerking tussen lokale en bovenlokale partners. Met behulp van onze leidraad leer je hoe je het beweegproject kunt verankeren in het lokale gezondheidsbeleid van jouw beweegvriendelijke stad of gemeente.

 

We trachten zoveel mogelijk om mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties mee te betrekken bij het project, zodat de signalisatiematerialen ook deze mensen bereiken (bv. signalisatieborden in sociale buurten, verspreiding affiches via Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) …).

Waarom meedoen met "10.000 stappen gaat voor meer"?

 • COVID-19 toont dat Vlaanderen nood heeft aan meer beweegruimte en sterke beweegprojecten.
 • Een volwaardig 10.000 stappen-project leidt tot een betere gezondheid van je inwoners én minder maatschappelijke kosten. Dat is wetenschappenlijk aangetoond in de stad Gent.
 • 10.000 stappen speelt in op persoonlijke motivatie en gedragsverandering.
 • 10.000 stappen geeft extra aandacht aan mensen in een maatschappelijk kwetsbare situaties en andere minder actieve bevolkingsgroepen.
 • 10.000 stappen = sterk merk in Vlaanderen.

Wat verwachten we van jou?

Doe je mee met je stad of gemeente? Dan verwachten wij van jou dat je:

 • je engageert om minstens €500 budget te voorzien om in 2021 deel te nemen aan dit project. Alleen zo kom je in aanmerking voor het gratis basispakket ter waarde van €500 (meer info daarover vind je in de engagementsverklaring). 
 • meedoet met de communicatiemomenten die we vanuit "10.000 stappen gaat voor meer" twee keer per jaar organiseren. Tijdens die communicatiepieken zet je de campagne in de kijker en sensibiliseer je je inwoners.
 • je engageert om vier jaar lang deel te nemen aan het beweegproject. Elke focus is een belangrijk onderdeel van het integraal ‘10.000 stappen gaat voor meer’ project dat pas echt effectief is wanneer er op alle focussen en communicatiepieken wordt ingezet. Als lokaal bestuur kan je kiezen op welke focus je eerst inzet, maar de financiële ondersteuning is wel vastgesteld per focusjaar.

Schrijf je in

Wil je met jouw stad of gemeente mee instappen in dit project, schrijf je dan nu in. De eerste honderd ingeschreven gemeentes en steden  maken kans op een gratis signalisatiepakket.

Meer weten over dit project?

 

Zit je toch nog met vragen, contacteer dan: Sportievevrijetijd@sport.vlaanderen