kleurigemannetjesliggend.jpg

Om sport toegankelijk te maken voor iedereen, werden de gemeenten en provincies tot en met 2013, en de Vlaamse Gemeenschapscommissie tot en met 2015, gesubsidieerd via het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 (SVA-decreet). In het kader van dat decreet ontvingen ook het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB), het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) en een onderzoeksinstelling subsidies.

 

Het zogenaamde Planlastendecreet van 15 juli 2011, dat de meerjarenplanning bij de lokale besturen regelt en dus ook een impact heeft op de subsidiëring van de besturen, leidde ertoe dat het sport voor allen-decreet werd aangepast. Ook het besluit van 25 juni 2010 met betrekking tot de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's (BBC) vormde een extra aanleiding voor de aanpassing.

 

De gemeenten werden in 2014 en 2015, de provincies tot en met 2016 - en vanaf 2016 ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie - gesubsidieerd via het Decreet Lokaal Sportbeleid (LSB-decreet). Dat werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

Het ISB begeleidt lokale besturen

Binnen het decreet lokaal sportbeleid had de Vlaamse regering aanvankelijk twee organisaties aangesteld om lokale besturen inspiratie en hulp te geven bij de concrete inhoudelijke invulling van de beleidsprioriteiten: enerzijds het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) voor de begeleiding van de besturen, en anderzijds het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) voor de coördinatie en begeleiding van een pool van professionele begeleiders. Sinds 2014 valt deze tweede pijler niet meer onder het decreet lokaal sportbeleid. Het werd vervangen door het nieuwe decreet 'tewerkstelling in de sport'. De opdracht van het ISB loopt wel door.

 

Het ISB is een kenniscentrum voor iedereen die actief is in en betrokken is bij het lokale en regionale sport- en recreatiebeleid. Het ISB bestaat uit ambtenaren die actief zijn in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. De vereniging ontwikkelt en geeft informatie, duiding en ondersteuning over de Vlaamse beleidsprioriteiten, en doet dat op een snelle en accurate manier. Het ISB fungeert als helpdesk, maar organiseert ook vormingen en studiedagen. Via concrete best practices helpt het bij vertaling van de beleidsprioriteiten naar het werkveld.

 

Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
August De Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
T +32 3 780 91 00
secretariaat@isbvzw.be
www.isbvzw.be

Sport Vlaanderen zorgt voor ondersteuning en advies

kids_sportmateriaal.jpg

Een eenvoudigere regelgeving en een betere begeleiding van alle betrokken partijen, daar streven we naar.

Daarom neemt Sport Vlaanderen zich voor om inzake inhoudelijke begeleiding op lokaal vlak naar de toekomst een actievere rol te spelen, naast de begeleiding van onze trouwe externe partners zoals ISB, Sportwerk Vlaanderen en VSF.

 

Deze begeleidende rol wordt nu reeds opgenomen door onze promotiediensten.

Achtergrondinformatie wordt u aangeboden via Kics.

Terug naar boven