Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten lokale besturen via hun meerjarenplanning - de beleids- en beheerscyclus BBC - aantonen dat ze voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten Sport. Dat is zo bepaald in het Planlastendecreet.

 

Subsidieaanvragen met betrekking tot sport worden opgenomen in de meerjarenplanning van lokale besturen. Door er de juiste deelrapportagecodes aan te koppelen en er alle inhoudelijke en financiële info aan te koppelen, kan Sport Vlaanderen elke subsidieaanvraag rechtstreeks uit BBC selecteren en beoordelen.

 

Inspiratie nodig voor het formuleren van je acties? Deze checklist van het ISB helpt je een eind op weg. 

 

Meer informatie met betrekking tot de Beleids- en Beheerscyclus vind je op de website van de Vlaamse overheid.

 

 

Sport Vlaanderen organiseert geen opleidingen of infosessies over BBC. Het Agentschap Binnenlands Bestuur doet dat wel. Op Vlaams niveau is het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) bevoegd voor de gemeenten, OCMW's, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeente- en provinciebedrijven. Sinds het financieel boekjaar 2014 werken die allemaal met dezelfde beleids- en beheerscyclus (BBC).