Het besluit werd op 16 november 2012 definitief goedgekeurd.

Met uitzondering van enkele nuances wordt de VGC gesubsidieerd voor de uitvoering van dezelfde Vlaamse beleidsprioriteiten als de gemeentebesturen. De voorwaarden zijn voor 90 procent gelijkaardig. Zo is de bestedingsmogelijkheid binnen beleidsprioriteit 1 anders en wordt het subsidiebedrag niet berekend per inwoner. Het gaat om een forfaitair bedrag.

 

Ook voor de VGC geldt een autonome sportraad als één van de voorwaarden voor subsidies.

De vier Vlaamse beleidsprioriteiten

De 4 Vlaamse beleidsprioriteiten sport (BPS) vormen één pakket. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan niet kiezen voor beleidsprioriteit 1 en 3. Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet het intekenen op elk van de beleidsprioriteiten.

 

Het grote verschil is dat VGC niet onder de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) valt: ze gebruikt een afzonderlijke rapporterings- en subsidieprocedure.

Terug naar boven