ZPT2018_2.jpg

Lokale besturen

Zet je inwoners aan het bewegen en sporten

Urban Sports duurzaam verankerd in Vlaamse sportwereld

01/07/2021

Vlaams minister van Sport Ben Weyts zet samen met Sport Vlaanderen de schouders onder de promotie en uitbouw van Urban Sports in Vlaanderen.

Een recent aangeduid consortium zal de sportfederaties die urban sports onder hun vleugels hebben ondersteunen en begeleiden om deze sterk opkomende vorm van sportbeoefening onder de aandacht te brengen. “We benutten ten volle nieuwe, eigentijdse vormen van sporten”, zegt Weyts. “Urban Sports winnen zowel internationaal als bij ons sterk aan populariteit, dit is een uitgelezen moment om maximaal in te zetten op dit relatief nieuw sport- en beweegaanbod. We hebben de ambitie om ook internationale wedstrijden naar Vlaanderen te halen.”

 

De aandacht voor sport en bewegen in de openbare ruimte vergroot. Urban Sports, zoals skateboarden, BMX, freerunning en 3x3 basket zijn sporten die vooral gebruik maken van de stedelijke omgeving waarbij sporters hun ‘trucs’ tonen. Met onder meer drie nieuwe Olympische disciplines (breaking/breakdance, skateboarden en 3x3 basket) wint deze eigentijdse vorm van sport steeds meer aan populariteit.

 

Sport Vlaanderen stelt nu een consortium aan dat sportfederaties die urban sports onder hun vleugels hebben, zoals Skate Vlaanderen, Basketbal Vlaanderen en Gymfed, zal ondersteunen om deze sporten te promoten en verder uit te bouwen. Het consortium bestaat uit Idea Consult, Vital Cities Howest, City Legends en Urban Sports Performance. Allen hebben zij expertise in de communicatie naar de beoogde doelgroep alsook in de sportinfrastructuur en de specifieke ruimte die urban sports vragen. Deze expertengroep zal ook andere professionelen in de sector, zoals bijvoorbeeld Skate Academy of ledenorganisaties in de jeugdsector betrekken bij het samenwerkingstraject en bij de uitvoering van de begeleiding.

 

Deze sporttrend biedt bovendien een uitgelezen kans om nieuwe groepen te bereiken. De kloof tussen de community die bij deze sporten vaak gevormd wordt en de sportfederatiewerking wordt hiermee verder gedicht. “We spelen in op trends zoals urban sports om nog meer jongeren aan het sporten te zetten”, zegt Weyts. “Zeker die jongeren die niet warm worden van pakweg voetbal of wielrennen.”

 

Ook steden en gemeenten zetten meer en meer in op beweegvriendelijk en sportief inrichten van de openbare ruimte, zoals calisthenics of skateparken. Het inrichten van sportlocaties en -infrastructuur is voor deze sporten ook goedkoper dan grotere sportcomplexen, zoals multifunctionele sporthallen. Daarom zet Vlaanderen op verschillende vlakken in op urban sports: via begeleiding, via ondersteuning van topsportprogramma’s, maar ook via Vlaanderenbrede groepsaankopen in kader van de Sportspurt. Lokale besturen of sportverenigingen kunnen buitensportinfrastructuur dan inkopen aan een lager tarief.

 

“Vlaanderen heeft in de urban sports heel wat topsporttalent in haar rangen. Zij vormen inspiratie voor vele jongeren en kunnen vaak als brugfiguur fungeren om de goede doorstroom met clubwerking, ook richting topsport te bewerkstelligen”, zegt Weyts.


Sport Vlaanderen is actief op social media