Omdat we lokale besturen blijvend willen stimuleren om een gevarieerd en kwalitatief sportaanbod uit te werken, ondersteunen we hen waar nodig. Op financieel, logistiek of organisatorisch vlak.

Wij geven ook financiële hulp bij het (ver)bouwen van sportinfrastructuur of voor de organisatie van evenementen die een breed sportaanbod promoten.

Logistieke ondersteuning

Wie bijvoorbeeld een sportevenement wil organiseren, een sportieve lessenreeks wil starten of een loopomloop wil aanleggen in zijn gemeente, staat er niet alleen voor. Wij willen je zo goed mogelijk ondersteunen, met advies en informatie, maar ook met concrete, tastbare zaken. Een overzichtje van de logistieke ondersteuning waarvoor je op ons een beroep kan doen.

 

 

sportmateriaal.jpg

Bovenlokale projectondersteuning

DSC_4905.jpg

Bij Sport Vlaanderen willen we ervoor zorgen dat iedereen ervan overtuigd wordt dat sporten en bewegen gezond is. Iedereen! Daarom proberen we op heel uiteenlopende manieren ondersteuning te bieden en willen we een bron van inspiratie zijn.

 

Via projectsubsidies aan een samenwerkingsverband tussen 2 of meer gemeenten/steden willen we alle Vlamingen helpen in de ontwikkeling van een sportieve en actieve levensstijl en lokale en regionale actoren helpen bij de uitbouw van hun sportbeleid.

 

Voor meer informatie over de projectsubsidiëring kan je terecht bij de promotiedienst van je provincie.

 

Geen sport zonder de juiste infrastructuur

Subsidies voor infrastructuurprojecten

Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale besturen kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Advies nodig bij de aanleg?

Wat de bouw van sportaccommodaties en de aanleg van sport- en recreatieterreinen betreft, kan Sport Vlaanderen bogen op heel wat ervaring en expertise: ons team van experten bestaat uit ingenieurs, architecten, een landschapsarchitect, een milieuspecialist, een jurist die gespecialiseerd is in overheidsopdrachten, en veel medewerkers met ervaring in sportinfrastructuur.

Gratis lesgeverondersteuning

zweminstructeur.jpg

Als je een sportlessenreeks wil organiseren, dan kunnen wij je op verschillende manieren helpen om van je inspanningen een succes te maken. In de eerste plaats kunnen wij je helpen bij de zoektocht naar een geschikte lesgever. Je kan ook een beroep doen op ons om je lesgeverkosten te financieren: wij komen tussenbeide in de kosten voor een lessenreeks van 10 uren.

Sportraad als toetssteen voor het gemeentelijk sportbeleid

Sinds hun oprichting zijn de sportraden uitgegroeid tot een volwaardige partner in het lokale sportbeleid. Samen met de schepen van sport en de sportdienst zorgt de sportraad immers voor het uitwerken van het lokale sportbeleidsplan op maat van het lokale sportveld.

Het ISB begeleidt lokale besturen

Binnen het decreet lokaal sportbeleid had de Vlaamse regering aanvankelijk twee organisaties aangesteld om lokale besturen inspiratie en hulp te geven bij de concrete inhoudelijke invulling van de beleidsprioriteiten: enerzijds het Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) voor de begeleiding van de besturen, en anderzijds het Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (Vlabus) voor de coördinatie en begeleiding van een pool van professionele begeleiders. Sinds 2014 valt deze tweede pijler niet meer onder het decreet lokaal sportbeleid. Het werd vervangen door het nieuwe decreet 'tewerkstelling in de sport'. De opdracht van het ISB loopt wel door.

 

Het ISB is een kenniscentrum voor iedereen die actief is in en betrokken is bij het lokale en regionale sport- en recreatiebeleid. Het ISB bestaat uit ambtenaren die actief zijn in de gemeentelijke en provinciale sportsector en sportdiensten, beleidsmandatarissen en verantwoordelijken van sportinfrastructuren, zwembaden en recreatiecentra. De vereniging ontwikkelt en geeft informatie, duiding en ondersteuning over de Vlaamse beleidsprioriteiten, en doet dat op een snelle en accurate manier. Het ISB fungeert als helpdesk, maar organiseert ook vormingen en studiedagen. Via concrete best practices helpt het bij vertaling van de beleidsprioriteiten naar het werkveld.

 

Vlaamse Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB)
August De Boeckstraat 1 bus 3
9100 Sint-Niklaas
T +32 3 780 91 00
secretariaat@isbvzw.be
www.isbvzw.be