Het toekennen van prijzen en trofeeën is een gratis dienstverlening van Sport Vlaanderen ter promotie van de sport en als extra stimulans om deel te nemen aan de sportactiviteit(en). Vaak hebben instanties niet voldoende budgetten om deze aankopen te doen en willen we hen hiermee op weg helpen.

Wie kan er bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen?

jongen_beker.jpg

De organisatoren van Vlaamse, nationale en internationale wedstrijden kunnen bij onze consulenten (boven)lokale werking beperkte hoeveelheden bekers en medailles aanvragen. Maakt niet uit of je een school, club, vereniging, federatie, sportdienst, regio of andere instantie bent: als je dus een wedstrijd organiseert en je hebt bekers of medailles nodig voor je deelnemers, dan steken wij graag een handje toe.

 

 

Als je een gemeentelijke sportdienst, regio, sportraad, school, sportclub of een socio-culturele vereniging bent kan je voor je recreatieve sportmanifestaties of wedstrijden kleine prijzen en gadgets aanvragen die verdeeld worden onder de deelnemers.

 

Wie kan geen bekers, medailles, prijzen of gadgets aanvragen?

  • commerciële organisaties
  • individuele aanvragers
  • sportactiviteit enkel voor eigen leden (vb.: Vlaamse Loopweek voor Scholen, schoolsportdag, ....)
  • Ook tombola's, kampioenenvieringen, eetfestijnen, kwis, ... komen niet in aanmerking
  • Organisatoren van evenementen en wedstrijden die reeds op een andere manier door Sport Vlaanderen ondersteund worden.

 

Wil je een aanvraag indienen? Neem dan minstens 3 weken voor de start van je activiteit contact op met de consulent (boven)lokale werking van jouw regio. Per evenement of wedstrijd kan maar één aanvraag worden ingediend.

Waar afhalen?

Toegekende trofeeën en prijzen moeten worden opgehaald in de uitleendiensten van je provincie. Ze worden niet opgestuurd.