Samen streven naar vitalere sportclubs en een échte sportwijk

Sportwijk X.PNG

Vandaag worden vele sportclubs geconfronteerd met heel wat uitdagingen. Er zijn de hoge eisen van de leden, het nieuwe profiel van de vrijwilliger, de moeilijkheid om kwaliteitsvolle trainers te vinden en te behouden, meer administratieve verplichtingen, enz…

 

Vaak zien we dat veel sportclubs moeten terugvallen op een kleiner aantal geëngageerde vrijwilligers, bestuursleden, trainers, ... waardoor het moeilijk is een structurele en duurzame werking te garanderen. 

Doel van de projectoproep

Om tot vitalere sportclubs te komen, lanceert Sport Vlaanderen een projectoproep voor lokale besturen waarbij we in een eerste fase streven naar het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen sportclubs die geografisch dicht bij elkaar liggen.

 

In een tweede fase willen we deze sportclubs verankeren in een breder sociaal-maatschappelijk netwerk om zo een échte sportwijk te creëren.

 

Door de samenwerking tussen de sportclubs hopen we volgende resultaten te behalen:

  • een betere organisatie en werking van de sportclubs
  • een groter sportaanbod
  • een hogere sociaal-maatschappelijke waarde van de sportclubs

Deadline voor het indienen van een dossier

Lokale besturen kunnen uiterlijk tot 23 april 2019 om 12:00 u een projectvoorstel indienen.

Documenten

Je kan de projectoproep hieronder nalezen. Je  vindt er het aanvraagformulier en sjablonen voor bijlagen die deel moeten uitmaken van je aanvraagdossier.

Contact

  • Jikkemien Vertonghen
  • Kennis- en informatiecentrum sport
  • +32 2 209 46 30
  • Stuur een bericht