Raadplegen en goedkeuren veldtoertochten

Raadpleeg veldtoertochten en geef goedkeuring in

Vanuit Sport Vlaanderen willen we de aanvragen van de veldtoertochten in heel Vlaanderen op een uniforme manier laten verlopen. Daarom hebben we in overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, gemeenten en provincies, een e-loket ontwikkeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakt ook van dit e-loket gebruik om de veldtoertochten te machtigen.

 

Als stad/gemeente krijg je via een inlogcode toegang tot het e-loket. Daarmee kan je:

  • alle veldtoertochten die door jouw stad/gemeente lopen, raadplegen;
  • de status van iedere veldtoertocht opvolgen en het volledige dossier raadplegen;
  • de toelating van jouw stad/gemeente voor de veldtoertocht inladen;
  • per mail documenten ontvangen zoals de aanvraag van de verschillende veldtoertochten, het overzicht van de kalenderopmaak van de veldtoertochten, de machtiging van het ANB,…..

 

We willen je er op attent maken dat Sport Vlaanderen enkel een e-loket voorziet om de aanvraagprocedure van veldtoertochten makkelijker en uniformer te maken. Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de veldtoertocht en kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld.