Werk aan een ethisch sportklimaat

team omhelzing.jpg

Sport Vlaanderen zet zich in voor een ethisch sportklimaat. We gaan daarbij uit van de positieve waarden van de sport, en bevorderen de persoonlijke integriteit, de fair play en de sociale integriteit. Dit is echter een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht. Maak er zelf werk van! We zetten je graag mee op weg.

Multimove praktijkvoorbeelden

dribbelen.jpg

Ben je van plan om een Multimove-activiteit op poten te zetten? Met deze handige praktijkvoorbeelden willen we je graag een handje helpen: zeven inspirerende organisatiemodellen die in het verleden hun nut hebben bewezen. Zeven innovatieve best practices die illustreren hoe Multimove kan leiden tot meer en gevarieerd bewegen bij kinderen van 3 tot 8 jaar oud. Zeven motiverende praktijkverhalen die op een overtuigende wijze laten zien dat samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties de sleutel zijn tot een succesvolle aanpak.

 

Bekijk de praktijkvoorbeelden.

Een goed sportbeleid respecteert het milieu

Een goed en evenwichtig sportbeleid staat niet los van andere maatschappelijke thema's. Daarom volgt Sport Vlaanderen de evolutie binnen beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur al enkele jaren op de voet.

Sport en ruimtelijke ordening

Sport Vlaanderen volgt ook de evolutie binnen ruimtelijke ordening op de voet. Op www.ruimtelijkeordening.be vind je een heel goed overzicht van de wetgeving ruimtelijke ordening: informatie over het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, info over planologische attesten en over ruimtelijke uitvoeringsplannen, enzovoort.

Goede praktijken rond gezond sporten

shutterstock_241227109.jpg

Op 7 december 2016 organiseerden we in het AFAS stadion van KV Mechelen een kennisdag over ‘gezond sporten’, waarin we experts en partners over het onderwerp aan het woord lieten.

 

Daar kwamen zeer gevarieerde invalshoeken aan bod, zoals alcohol en zijn invloed op een sportend lichaam, vrouwen in de sport, krachttraining, sportvoeding en wat een gezonde sportkantine te bieden heeft.

 

De presentaties van alles sessies die tijdens deze kennisdag aan bod kwamen verzamelden we op een handige overzichtspagina.

 

Raadpleeg de presentaties van de kennisdag rond gezond sporten

Transgender in de sport

Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen. Denk maar aan het feit dat in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw wordt gehanteerd. Voor transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport.

 

Wat doe je in zo’n geval als sportaanbieder? Maak je een onderscheid tussen transgender personen die wel, en zij die geen geslachtsaanpassende behandeling achter de rug hebben? En wat met transgender sporters die nog in een transitieproces zitten? Bestaan er wat dat betreft andere richtlijnen voor breedtesport dan voor de topsport?

 

Onze brochure ‘Transgender in de sport’ wil een leidraad aanreiken en een aanzet geven om binnen sportfederaties, sportclubs en de bredere sportsector (sportaanbieders, accommodaties, zwembaden...) na te denken en beleid te ontwikkelen. 

 

Meer info over de brochure en transgender in de sport

cover transgenders.JPG

Sport en de Europese Unie

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport ook formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.