Sport en innovatie

Sport en innovatie

innovatie_grafiek.jpg

Onze missie is meer mensen aan het sporten krijgen. Bij Sport Vlaanderen zijn we ervan overtuigd dat je dat onder andere bereikt door te vernieuwen en te innoveren, zowel in het beweeg- als sportaanbod. Maar ook in de benadering van doelgroepen, de manier van coachen en omkadering willen we mee zijn met de laatste nieuwe technologieën en methodes.

 

Via partnerships, een samenwerking met Howest, de sportinnovatiecampus, tot de organisatie van een tweejaarlijks sportinnovatiecongres. We wenden alle middelen aan om te slagen in onze missie.

Sportevenementen organiseren bij warm weer

Sportevenementen organiseren bij warm weer

We zullen steeds vaker te maken krijgen met warm weer en hittegolven, en met de bijbehorende hoge ozonconcentraties in de lucht. Zowel hitte als ozon kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

 

Kinderen, ouderen en chronisch zieken behoren tot de risicogroepen, maar ook gezonde volwassen mensen kunnen last krijgen, en dan vooral wanneer ze grote inspanningen leveren.

 

Als organisator kan je ook een reeks voorzorgsmaatregelen nemen. Wij zetten er enkele voor jou op een rijtje.

Een goed sportbeleid respecteert het milieu

Een goed sportbeleid respecteert het milieu

Een goed en evenwichtig sportbeleid staat niet los van andere maatschappelijke thema's. Daarom volgt Sport Vlaanderen de evolutie binnen beleidsdomeinen als ruimtelijke ordening, leefmilieu en natuur al enkele jaren op de voet.

Sport en ruimtelijke ordening

Sport Vlaanderen volgt ook de evolutie binnen ruimtelijke ordening op de voet. Op www.ruimtelijkeordening.be vind je een heel goed overzicht van de wetgeving ruimtelijke ordening: informatie over het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, info over planologische attesten en over ruimtelijke uitvoeringsplannen, enzovoort.

Goede praktijken rond gezond sporten

Goede praktijken rond gezond sporten

shutterstock_241227109.jpg

Op 7 december 2016 organiseerden we in het AFAS stadion van KV Mechelen een kennisdag over ‘gezond sporten’, waarin we experts en partners over het onderwerp aan het woord lieten.

 

Daar kwamen zeer gevarieerde invalshoeken aan bod, zoals alcohol en zijn invloed op een sportend lichaam, vrouwen in de sport, krachttraining, sportvoeding en wat een gezonde sportkantine te bieden heeft.

 

De presentaties van alles sessies die tijdens deze kennisdag aan bod kwamen verzamelden we op een handige overzichtspagina.

 

Raadpleeg de presentaties van de kennisdag rond gezond sporten

Transgender in de sport

Transgender in de sport

Zowel binnen de breedtesport als binnen de topsport staat de sportsector voor uitdagingen. Denk maar aan het feit dat in vele sporten en competities nog een strikte scheiding tussen man en vrouw wordt gehanteerd. Voor transgender sporters levert dit vaak problemen op voor het beoefenen van een sport.

 

Wat doe je in zo’n geval als sportaanbieder? Maak je een onderscheid tussen transgender personen die wel, en zij die geen geslachtsaanpassende behandeling achter de rug hebben? En wat met transgender sporters die nog in een transitieproces zitten? Bestaan er wat dat betreft andere richtlijnen voor breedtesport dan voor de topsport?

 

Onze brochure ‘Transgender in de sport’ wil een leidraad aanreiken en een aanzet geven om binnen sportfederaties, sportclubs en de bredere sportsector (sportaanbieders, accommodaties, zwembaden...) na te denken en beleid te ontwikkelen. 

 

Meer info over de brochure en transgender in de sport

cover transgenders.JPG

Sport en de Europese Unie

Sport en de Europese Unie

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 is sport ook formeel een bevoegdheid van de Europese Unie geworden. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.