MathiasVosté.jpg

Doe aan sport

87 scholen krijgen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen

08/06/2018

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits geven 87 scholen 11 miljoen euro om hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs.

Gymles.JPG

Subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten

Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accommodatie optimaal te benutten. In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook zonde dat die naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leeg staat. Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de exploitatiekosten...

 

Om scholen aan te zetten hun sportinfrastructuur waar nodig kwalitatiever te maken en naschools, in het weekend en in de vakantie open te stellen voor sportclubs, lanceerden ministers Muyters en Crevits voor de tweede maal een oproep om subsidies aan te vragen om de schoolsportinfrastructuur open te stellen. Opnieuw met succes: 167 dossiers werden ingediend, 87 scholen werden geselecteerd en kunnen rekenen op een subsidie. In totaal worden voor 11 miljoen euro subsidies toegekend, waarvan iets meer dan 10 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Daar tegenover staat een totale investeringskost van 15,2 miljoen euro.

 

Scholen kunnen een subsidie krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten die het hen mogelijk maken hun sportinfrastructuur (extra) naschools open te stellen. Het kan gaan om werken die zorgen dat de accommodatie ook buiten de schooluren toegankelijk is (bv. deuren, badgesysteem…), werken om de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren voor het sportieve gebruik (bv. nieuwe sportvloer, bergruimte voor sportmateriaal…), werken aan het sanitair of personeelskosten om de infrastructuur open te stellen.

 

Bij deze tweede oproep lag extra focus op een sportaanbod tijdens de eerste twee uren onmiddellijk na schooltijd. We daagden scholen én de sportsector zo uit om de sport echt naar de school te brengen en extra stappen te zetten naar een sportieve naschoolse opvang. Dankzij deze projectoproep worden 1321 extra uren naschoolse sport gecreëerd. Nieuw was ook dat bij deze oproep ook hogescholen en universiteiten een aanvraag konden doen. Zo krijgen nu  ook de VUB en de UCCL subsidies. Ook nieuw is dat scholen die een subsidie krijgen over een AED-toestel moeten beschikken of een AED-toestel in de directe omgeving van de school aanwezig moet zijn. Als dat er niet is, kunnen ze het met de subsidies aankopen.

 

Bij de eerste oproep in 2016 kregen al 53 scholen ondersteuning en werden 1018 extra naschoolse sporturen gecreëerd. 


Sport Vlaanderen is actief op social media