dylansnowboarder.jpg

Blijf sporten en bewegen

Het ALL IN project: naar meer gendergelijkheid in de sport

24/09/2019

Slechts 8 procent van de voorzitters van olympische sportfederaties is een vrouw, bij de bestuursleden is dat 22 procent en bij de leden 31 procent. Deze cijfers blijken uit een grootschalig Europees onderzoek.

De opvallende afwezigheid van vrouwen in het sportgebeuren staat te lezen in het verslag van het project ALL IN: Towards gender balance in sport. De resultaten van dit Europese project, een samenwerking tussen de Raad van Europa en de Europese Unie, staan sinds 10 september online. Het project over gendergelijkheid in de sport voerde een grootschalige datacollectie in achttien Europese landen. Daaraan namen ook wij deel. De bedoeling van het project is om meer gendergelijkheid te bereiken. Daartoe lanceerden de onderzoekers een toolkit, een online-bibliotheek met goede praktijken en een actiepagina.

ALL IN origineel.jpg

Resultaten van de datacollectie

Het meest opvallend zijn de resultaten van de grootschalige data analyse van in totaal 526 volledig ingevulde vragenlijsten. In de 18 deelnemende landen werden vragenlijsten ingevuld door de Nationale Olympische Comités (NOC's), de ministeries verantwoordelijk voor sport en door de sportfederaties gelieerd aan 35 internationale Olympische federaties. Voor België werd de vragenlijst ingevuld door het BOIC, Sport Vlaanderen, Adeps, 30 Vlaamse sportfederaties, 27 Franstalige sportfederaties en nog 3 Nationale sportfederaties.

In totaal is van al de Olympische sportfederaties in de 18 deelnemende landen 31% van de leden een vrouw. Voor België en voor de bevraagde sportfederaties in Vlaanderen is dit 30%. 

In totaal is slechts 8% van de voorzitters van de Olympische sportfederaties een vrouw. Voor België is dit 7% en voor Vlaanderen 3%.

ALL IN Action page.PNG

Naast resultaten voor de thema’s ‘leiderschap’ en ‘participatie’ zijn er ook resultaten voor de thema’s ‘coaching’, ‘media’ en ‘gendergerelateerd geweld’. Voor bijvoorbeeld het thema Gendergerelateerd geweld zien we in de resultaten dat Vlaanderen bij de koplopers is bij het nemen van acties om gendergerelateerd geweld in de sport te voorkomen.

 

Op de website met de resultaten kan je de resultaten van de verschillende landen en sporten vergelijken. Waar voor een bepaald thema gendergelijkheid wordt bereikt, zijn de landen en sporten groen ingekleurd.

Inspiratie en tools voor meer gendergelijkheid

Als resultaat van dit Europese ALL IN project naar meer gendergelijkheid kan je in een online bibliotheek interessante voorbeelden opzoeken rond de thema’s leiderschap, coaching, participatie, gendergerelateerd geweld, media en communicatie en gender mainstreaming.

Er werd ook een toolkit ontwikkeld die informatie biedt, concrete tips en strategieën om een gender mainstreaming benadering in de praktijk te brengen. De toolkit geeft antwoorden op vragen zoals: Waarom zouden we genderongelijkheid in de sport aanpakken? Hoe een actieplan opmaken?

Naar meer gendergelijkheid in de Vlaamse sportsector

De cijfers van dit Europese project tonen aan dat inzetten op meer gendergelijkheid in de sport nodig is. Sport Vlaanderen ondersteunt de Vlaamse sector om meer gendergelijkheid na te streven.

  • In juni dit jaar organiseerden we de kennisdag Sport en Gender waar we aan de hand van lezingen en keuzesessies niet alleen de man/vrouw verhouding belichtten, maar ook het thema 'gender' vanuit de invalshoeken heteronormativiteit, holebi en transgender sporters hebben toegelicht. 
  • Op deze kennisdag werd het rapport ‘Gender & Sport: Hink-stap-sprong naar een inclusief beleid’ van de Ombudsvrouw Gender voorgesteld.
  • Sinds de kennisdag kan je op het kennisplatform cijfers van de vrouw/man verhouding bij de Vlaamse sportfederaties raadplegen:
  • Dit jaar werkt het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) specifiek aan de analyse van de problematiek van gendergelijkheid in de sport in brede zin, met in het bijzonder heteronormativiteit, en het aftasten van draagvlak bij stakeholders in de sportsector. De bedoeling is om tegen eind dit jaar te komen tot aanbevelingen en een plan van aanpak.
  • Op basis van deze aanbeveling zal Sport Vlaanderen samen met ICES in de toekomst verder inzetten om rond deze thematieken te werken binnen de Vlaamse sportsector.
  • Wil je inspiratie opdoen om rond gendergelijkheid en seksuele diversiteit aan de slag te gaan? Schrijf je dan in voor de studiedag Sporten en het brein die plaatsvindt op 21 november in het VAC te Gent. In keuzesessie 6 ‘Aan de slag rond gendergelijkheid en seksuele diversiteit’ geeft ICES samen met Sport Vlaanderen praktische informatie over dit thema. 

Contactgegevens


Sport Vlaanderen is actief op social media