Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Corona Noodfonds Vlaamse regering geeft extra steun aan sportsector

23/06/2020

De Vlaamse Regering trekt 87,3 miljoen euro uit voor voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Daarnaast gaat 10 miljoen naar een aantal sportstructuren die niet betoelaagd worden via het Gemeentefonds.

87,3 miljoen euro steun aan lokale verenigingen

Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse Regering 87,3 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. 83,9 miljoen wordt verdeeld door de steden en gemeenten. De lokale overheden kunnen vrij kiezen hoe men de middelen inzet en hoeveel budget naar welke verenigingen gaat, maar de eerste focus ligt bij sportieve verenigingen.
3,4 miljoen gaat respectievelijk naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de Brusselse Nederlandstalige verenigingen ondersteunt, en naar de vzw De Rand voor de Nederlandstalige verenigingen in de faciliteitengemeenten (voor sport: Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem) naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar de faciliteitengemeenten via vzw De Rand.

 

Voor concrete vragen, kun je als sportclub bijvoorbeeld je lokale sport- of vrijetijdsdienst contacteren. Lokale overheden vinden meer concrete informatie via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

10 miljoen euro voor andere sportstructuren

Daarnaast maakt de Vlaamse Regering nog eens 10 miljoen euro vrij voor een aantal sportstructuren die niet betoelaagd worden via het Gemeentefonds. Voorbeelden daarvan zijn sportfederaties, organisatoren van sportevenementen en structurele sportbeleidspartners.

 

Hoe deze middelen concreet verdeeld gaan worden, is nog niet beslist. Meer info hierover volgt later.


Sport Vlaanderen is actief op social media