Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Minister Weyts kent subsidies 2021 toe in het kader van het decreet georganiseerde sport

11/01/2021

Vlaams minister voor Sport, Ben Weyts, heeft de subsidies voor de sportfederaties en beleidsprojecten voor 2021 toegekend zoals bepaald in het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport.

Gesubsidieerde of louter erkende sportfederaties

We verwelkomen één nieuwe erkende niet-gesubsidieerde sportfederatie: Grappling Vlaanderen wordt erkende als Vlaamse sportfederatie. In totaal zijn er nu 71 erkende Vlaamse sportfederaties.

 

De Vlaamse Gewichtheffers en Powerlifting Federatie vzw en Cricket Vlaanderen vzw mogen vanaf 2021 ook op subsidies van de Vlaamse overheid rekenen. Dat brengt het totaal op 51 gesubsidieerde sportfederaties waarvan 44 uni- en 7 multisportfederaties.

 

Een overzicht van alle Vlaamse sportfederaties vind je ook in onze databank

 

Subidies voor projecten decretale beleidsfocussen

Sportfederaties blijven in de nieuwe beleidsperiode 2021-2024 inzetten op de decretale beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen. Federaties kunnen jaarlijks een of meerdere projecten indienen. De minister beslist (op advies van een beoordelingscommissie) welke projecten gesubsidieerd worden.

Beleidsfocus jeugdsport

In het kader van de beleidsfocus jeugdsport keurde de minister 42 projecten goed. Via een subsidiereglement ondersteunen sportfederaties hun jeugdsportclubs financieel. Met die financiële steun kunnen sportclubs een kwalitatieve werking garanderen en hun ledenaantallen doen toenemen. De sportfederaties kunnen via het reglement accent leggen op zaken die men belangrijk vindt.

Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod

Binnen de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod keurde de minister 26 projecten goed. De projecten zetten in op het verlagen van drempels en kunnen gericht zijn op specifieke kansengroepen, maar ook op bijvoorbeeld schoolgaande jeugd of meisjes.

Beleidsfocus innovatie

De beleidsfocus innovatie ondersteunt originele en vernieuwende projecten, die het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen. Zo helpen ze sportfederaties om meer mensen te bereiken en hen aan te zetten tot een sportieve vrijetijdsbesteding.

Binnen deze beleidsfocus werden 26 innovatieve projecten voor 2021 goedgekeurd.

Beleidsfocus sportkampen

De beleidsfocus sportkampen ondersteunt kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en tegelijk de deur openzetten voor nieuwe leden. Aansluitend is er ook een extra impuls naar kansarme deelnemers. 13 sportfederaties krijgen ondersteuning voor hun sportkampen in 2021.

 

Op basis van de bezwaarprocedure kan het zijn dat er nog projecten bijkomen.

Overige decretale organisaties

Voor 2021 ondersteunt de minister ook de vier organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding naast de structurele partners binnen de georganiseerde sport zijnde de Vlaamse Sportfederatie, het Risicovechtsportplatform Vlaanderen en het G-Sport Vlaanderen.


Sport Vlaanderen is actief op social media