dylansnowboarder.jpg

Blijf sporten en bewegen

Gevonden: twaalf publieke ruimtes die je tot sporten aanzetten

15/05/2019

Vandaag maken we bekend welke ideeën en concepten we ondersteunen die onze publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk inrichten. Samen ontvangen ze voor 929.411 euro aan ondersteuning.

Om zoveel mogelijk mensen tot sporten aan te zetten, streven de minister van Sport en Sport Vlaanderen ernaar om onze publieke ruimte zo sport- en beweegvriendelijk mogelijk in te richten. De minister van Sport deed daarom in februari een oproep om concepten en ideeën die daaraan bijdragen in te dienen. Vandaag maken we de twaalf goedgekeurde projecten bekend, die samen voor 929.411 euro ondersteund worden. Zowel ondernemers, lokale besturen als onderzoekers kwamen voor subsidiëring in aanmerking.

De goedgekeurde projecten

Onze publieke ruimte zo inrichten dat ze mensen ertoe aanzet om te sporten en te bewegen, kan op vele manieren. Ingediende projecten mochten dan ook gekoppeld zijn aan infrastructuur, maar dat hoefde helemaal niet. Dat bewijst bijvoorbeeld Bas-X, een uitbreiding van het bestaande platform van RouteYou dat met een flexibele 'on the fly’- functionaliteit een meerwaarde krijgt: om het even waar je bent, krijg je van RouteYou wandel-, loop- en fietsroutes aangeboden, zonder dat je daarvoor een app moet installeren.

 

Vier projecten krijgen een bedrag van 100.000 euro:  Urban Fit van de stad Mechelen; het Move By-activatieprogramma van FSE nv – Pointbreak; het beweeg-beleef-sportpark van de stad Lokeren en de Wave playground van Wave Agency. Urban Fit is een laagdrempelig beweeg- en activeringsproject in en rond de stadskern van Mechelen. Het bestaat uit een bewegwijzerd en laagdrempelig wandel- en loopparcours (6 km, verlicht, in de stad) met beweegtoestellen, dat door middel van 'slimme' toepassingen een heel breed publiek aanspreekt. Ook het project van FSE nv is een activatieprogramma, in de vorm van een website en een app. Lokeren vormt dan weer een verloederd stationsplein om tot een groen sportpark. En de Wave playground is een modulair uitbreidbare sporthub.

 

Zowel de stad Brugge als de stad Hasselt ontwikkelt een traject voor ‘obstacle run’. Beide doen ze dat met een verplaatsbare beweegcontainer.

 

De overige vijf projecten die de minister goedkeurde voor subsidiëring zijn: ContRainer van Rising You (97.250 euro), de App Strapgemeente van de gemeente Nazareth (62.900 euro), Moving Apart Together van UC Leuven vzw (88.720 euro), Beweeglint door Leuven van de stad Leuven (61.100 euro), en Online-platform en -app van VOF Sportpraktijk (65.250 euro).

Visie op sportinfrastructuur

We mikten consequent op creatieve en innovatieve concepten die meer mensen aanzetten om meer te bewegen en te sporten in de publieke ruimte. Graag toegankelijk voor alle Vlamingen, maar evengoed mag een idee één of meerdere groepen van Vlamingen bereiken: zoals senioren, drukbezette werkende ouders, kinderen, mensen uit kansengroepen,… Belangrijk was dat de projecten schaalbaar zijn naar heel Vlaanderen. Projecten konden maximum tot 50% van hun totale kostprijs gesubsidieerd worden, met een maximum van 100.000 euro.

 

Deze visie om mensen tot sporten aan te zetten door een omgeving te creëren die sportief gedrag stimuleert, maakt deel uit van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen. Een van de krachtlijnen luidt: ‘we streven naar een optimale openstelling van de aanwezige sportinfrastructuur en naar een optimale benutting van de openbare ruimte’.


Sport Vlaanderen is actief op social media