MathiasVosté.jpg

Doe aan sport

Het zwembad op het domein van Sport Vlaanderen Hofstade sluit zijn deuren

27/06/2018

Op 1 januari 2019 gaat het zwembad op het domein van Sport Vlaanderen Hofstade definitief dicht. De te hoge investeringskosten die nodig zijn om het zwembad de komende jaren open te houden, hebben tot deze beslissing geleid.

Hoge investeringskosten aanleiding tot sluiting

Het is algemeen geweten dat het zwembad in Hofstade in slechte staat verkeert. Op vraag van Sport Vlaanderen voerde het architecten- en ingenieursbureau Artabel bvba een onderzoek uit naar de noodzakelijke investeringen om de zweminfrastructuur aan te passen aan de moderne eisen inzake comfort en veiligheid. De studie, van het zwembad van Hofstade, wees uit dat er de komende 3 jaar circa 2,5 miljoen euro dient geïnvesteerd te worden. Artabel bvba geeft aan dat een grondige renovatie niet meer zinvol is. Om het bad open te houden moeten onverantwoorde kosten gemaakt worden die geen meerwaarde geven aan de huidige exploitatie of functionaliteit van het bad. Daarom besloot Sport Vlaanderen, in samenspraak met de gemeente Zemst, het zwembad te sluiten vanaf 1 januari 2019.

 

Haalbaarheidsstudie nieuwe zwembadinfrastructuur in Sport Vlaanderen Hofstade

Gelijklopend startte Sport Vlaanderen een studie op naar de inpassing van een nieuwe zweminfrastructuur in Sport Vlaanderen Hofstade, nabij de site van het oude openluchtzwembad. Het architectenbureau A. Vriendt voert er een volumestudie uit in opdracht van Sport Vlaanderen. In overleg met de gemeente Zemst, de omliggende gemeenten en de Vlaamse zwemfederatie wenst Sport Vlaanderen de (financiële) haalbaarheid van een nieuw zwembad te onderzoeken.

 

Alternatieven voor de scholen en clubs

Het zwembad blijft nog zes maanden open voor de bezoekers. Dit geeft de gebruikers de kans om te zoeken naar alternatieven in de buurt. Sport Vlaanderen deelt de bezorgdheid van de 14 clubs en de 22 scholen om hun werking te continueren. Daarom engageren wij ons, samen met de gemeente Zemst, om de gebruikers te helpen in hun zoektocht naar nieuw zwemwater. Sport Vlaanderen zal ook zelf initiatief nemen om de omliggende zwembaden te consulteren. Daarnaast besteden we aandacht aan een alternatief sportprogramma voor scholen en groepen, want naast het zwembad, biedt ons domein ook heel wat andere mogelijkheden. Er zijn de watersportactiviteiten, het avontuurlijke luik met onder andere het hoogtouwenparcours, de sporthal en de gymhal, ”aldus Bram Luyten, centrumverantwoordelijke van Sport Vlaanderen Hofstade.

Personeel krijgt nieuwe taakinvulling

Sport Vlaanderen bekijkt samen met alle personeelsleden welke nieuwe job ze bij Sport Vlaanderen kunnen opnemen.


Sport Vlaanderen is actief op social media