roeiersBovenaanzicht

Blijf sporten en bewegen

Innovatieve overheidsopdracht – Koelkledij voor topsporters

29/03/2018

De Vlaamse overheid lanceerde een oproep binnen de overheidsdiensten om innovatieve projecten in te dienen. Via Sport Vlaanderen werd een project rond koelkledij voor onze topsporters ingediend en geselecteerd.

Bij extreme inspanningen in extreme omstandigheden, zoals topsport bij overdreven vochtigheid of hitte, is afkoeling van het lichaam noodzakelijk om hyperthermie te verhinderen. Om maximaal te kunnen presteren is het cruciaal om het lichaam van topsporters niet verhit aan de start te krijgen. De oplossingen die hiervoor bestaan en nog steeds geoptimaliseerd worden (ijsbaden, koelvesten, enz.) zijn niet altijd even praktisch om onze topsporters te wapenen tegen de hitte en vochtigheid.

 

In voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio in 2020 – die vochtig en heet beloven te zullen worden – zou Sport Vlaanderen graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.

 

Diverse Vlaamse sportfederaties zijn geïnteresseerd. Het project vult een concrete behoefte in die leeft binnen disciplines zoals wielrennen, triatlon, voetbal en tennis. De baten liggen voor de hand. De atleten zullen in de beste omstandigheden maximaal hun capaciteiten kunnen gebruiken. Dit zal bijdragen tot betere sportprestaties met een grotere internationale zichtbaarheid, wat het imago van Vlaanderen ten goede komt.

 

Grote economische winsten op korte termijn daarentegen, zijn niet meteen te verwachten omdat de afzetmarkt in eerste instantie klein is (slechts enkele disciplines binnen de Vlaamse topsportwereld). Hierdoor zal de markt uit zichzelf weinig investeren in dit soort van ontwikkelingen. Dit maakt het een uiterst geschikt project voor een overheidsopdracht. Op termijn zouden er uit de ontwikkeling ook toepassingen kunnen voortvloeien, die commercieel potentieel hebben zoals sport-, werk- of medische kledij.

 

Om de uitdaging scherper te stellen heeft Sport Vlaanderen samen met het PIO eind februari 2018 beslist om een opdracht tot marktconsultatie uit te schrijven. De resultaten van de marktconsultatie zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke aanpak, met inbegrip van de aanbestedingsprocedure, en input leveren voor de opmaak van het opdrachtdocument.

 

Bent u geïnteresseerd om bij te dragen aan dit project, aarzel dan niet om het bestek erop na te lezen en in te tekenen met een innovatieve oplossing!


Sport Vlaanderen is actief op social media