Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Vijf entiteiten bundelen krachten voor meer waterbeleving in Vlaanderen

19/02/2020

Sport Vlaanderen, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, De Vlaamse Waterweg en Toerisme Vlaanderen willen samen de waterbeleving in Vlaanderen verhogen en versterken

Om die samenwerking kracht bij te zetten, ondertekenden de leidend ambtenaren op 11 februari een intentieverklaring in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel.

Waterland Vlaanderen

Vlaanderen telt meer dan 1000 km bevaarbare waterwegen die tal van steden en gemeenten aandoen én een kustlijn van 67 km. “De komende jaren willen we deze troeven verder uitspelen en meer toerisme, sport en recreatie mogelijk maken op onze waterwegen. Vooral op het gebied van watertoerisme zijn er veel mogelijkheden”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

Inzetten op meerdere sporen

Om dit engagement waar te maken, zal voor het eerst een structureel overleg komen tussen alle betrokken entiteiten. “Binnen het beleidsdomein MOW bekijken we samen hoe we waterbeleving kunnen versterken bij operationeel waterweg- en kustbeheer én bij waterbeheersingsprojecten, zoals het Masterplan Kustveiligheid, het Sigmaplan Vlaanderen en rivierverruiming Maas”, zegt Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement MOW.

 

Philipe Paqay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen: "Wij zullen watersportfederaties en hun sportclubs financieel en beleidsmatig ondersteunen. Daarnaast zetten we in op watersportcentra, trainingsopleidingen en topsportprogramma’s voor onze topsporters".

 

Toerisme Vlaanderen zal onderzoeken hoe ze onze waterwegen kunnen inzetten als toeristische troeven

philippePaqay.jpg

Sport Vlaanderen is actief op social media