klimmuur.jpg

Doe aan sport

Sport Vlaanderen opent eerste kano- en kajakroute

08/10/2018

Zondag 7/10/2018 werd het eerste officiële kano- en kajaktraject op de Kleine Nete geopend. Duidelijk gemarkeerde in- en uitstapplaatsen, infoborden en een afsprakencovenant zorgen voor een beter ondersteuning van de peddelsport.

Recreatieve ontwikkeling van kano-en kajakroutes, een nieuwe actielijn in het sportpromotiebeleid van Sport Vlaanderen

Dat natuur en sport bij elkaar horen valt vandaag de dag niet te ontkennen. Omdat er simpelweg niets leuker is dan wandelen, fietsen, lopen, paardrijden of kajakken in de natuur, gaan mensen er steeds meer naar op zoek. In Vlaanderen moeten we dat zoeken helaas ook letterlijk nemen: de regio is zo verstedelijkt dat bos- en natuurgebied eerder schaars zijn. Daarom werkt Sport Vlaanderen reeds verschillende jaren een uniform en kwaliteitsvol kader uit samen met de gemeenten en in nauwe samenwerking met partners zoals het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de sportfederaties, …

 

Via bewegwijzerde loopomlopen en mountainbikeroutes zorgen we ervoor dat de sporter perfect weet welke uitdaging er voor hem ligt en beperken we de impact meteen op de natuur. Nu heeft de natuur gelukkig meer te bieden dan dat. Er is ook water. En waar water is, zijn kano- en kajakkers en recent ook stand up peddelaars. Drie jaar geleden namen Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Kano-en Kajakfederatie het initiatief om de recreatieve afvaart en de infrastructuur van een aantal waterlopen te realiseren. In overleg met elkaar werd een prioriteitenkaart opgesteld. De Kleine Nete, de Dijle, de Demer, de Moervaart-Zuidlede en de Grote Bevervaartdijk werden weerhouden voor de komende 3 jaar. Het kan gezegd dat door dit groeiend samenwerkingsverband, de peddelsport meer vaart heeft gekregen. Maar tegelijk zal het ook niemand verbazen dat ook hier afspraken gemaakt moeten worden over ecologische waarden en waterbeheer, over de veiligheid  en de verstoring bij in- en uitstapplaatsen. Daarom worden voor elke waterloop in- en uitstapplaatsen voorzien van de juiste infrastructuur. Voor de Nete werd er gekozen om de bestaande steigers te vernieuwen. Van op of langs het water worden kano- en kajakvaarders en stand-up peddelaars met infopanelen geïnformeerd over vaarafstanden, het waterpeil, bevaarbare zones, gedragsregels en de fauna en flora op het water.

 

Sport Vlaanderen deed een investering van 9 nieuwe infopanelen langs de Kleine Nete en financierde voor de helft de vernieuwing van de steigers. De Vlaamse Kano-en kajakfederatie stopte samen met heel wat vrijwilligers en enkele bestuurders de nodige tijd en energie in sporttechnische adviesverlening en input bij de opstelling van het convenant dat voor de Nete wordt opgemaakt.

 

Beschouw het als een afsprakenbundel tussen de verschillende actoren op de Kleine Nete. Bovenop deze overeenkomst volgt er ook een natuurtoets die nagaat of het convenant in overeenstemming is met het Natuurdecreet en onderzoekt of de kano-en kajakvaarders en suppers op bepaalde trajecten van de Kleine Nete geen betekenisvolle verstoring geven op bepaalde habitats van fauna en flora.

 

Een hele boot vol. Maar eens een draagvlak door de ondertekening van het convenant door alle betrokken partners van de Nete en een goed rapport op de natuurtoets, wordt er groen licht gegeven aan de waterliefhebbers.

 

Zondag 7 oktober 2018 was het zover, opening van het eerste officiële traject op de Kleine Nete met gratis en doorlopend initiatie kajak en SUP aan het Spaans Hof-De Hut. Ook het convenant werd ‘ life’ getekend door de burgemeesters of schepenen van Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Olen en Retie, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, de gouverneur van de provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt en de Vlaamse Kano en Kajakfederatie.

 

Deze opening vormt een mooie afsluiter van het watersportseizoen en is hopelijk een win win voor zowel de sport, het waterbeheer en de natuur.

OpeningKleineNete_bis.jpg

Sport Vlaanderen is actief op social media