roeiersBovenaanzicht

Blijf sporten en bewegen

Al onze centra rookvrij

01/06/2019

Vanaf 1 juni maken we alle centra van Sport Vlaanderen rookvrij. Dat betekent dat je enkel nog mag roken op de daartoe voorziene plaatsen. We doen dat in navolging van de campagne "Generatie rookvrij".

Met Generatie Rookvrij willen organisaties als het Vlaams Instituut Gezond Leven en Kom op tegen Kanker kinderen die vanaf 2019 geboren worden, een rookvrij leven beloven. Sport Vlaanderen engageerde zich begin 2018 al om zijn sportcentra rookvrij te maken.

 

In november 2018 werd het domein van Sport Vlaanderen Hofstade als eerste centrum rookvrij gemaakt. Onder het motto "Wij blazen liever bellen dan rook" zijn op 1 juni de overige 13 centra gevolgd. Voor alle duidelijkheid: met Generatie Rookvrij voeren we geen repressief rookverbod in, maar appelleren we vooral aan het gezond verstand van onze bezoekers. Door onze centra rookvrij te maken en roken alleen nog toe te laten in rookzones onttrokken aan het zicht van kinderen, geven we het signaal dat roken niet oké is. Daardoor wordt het voor kinderen en jongeren makkelijker om aan roken te weerstaan. We installeren dan ook rookvrije centra met duidelijke signalisatie van de rookzones, uit de buurt van kinderen.

 

Minister van Sport, Philippe Muyters verwoordt het als volgt: “In zeven jaar tijd is het rookverbod in de horeca en op het werk echt vanzelfsprekend geworden. Onze houding ten opzichte van roken is sterk gewijzigd, ik denk dat het tijd is om een stapje verder te zetten. We willen dat kinderen kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Want sporten, kinderen en roken gaan echt niet samen.”

 


generatieRookvrij02
Rookzone.JPG
rookvrij centrum 2

Sport Vlaanderen is actief op social media