Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Overzicht compensatiemaatregelen voor sportorganisaties

23/06/2020

De sportsector werd de voorbije maanden stevig dooreengeschud door het coronavirus, waardoor heel wat organisaties hun werking hebben moeten neerleggen of anders organiseren.

De schade door de coronacrisis is voor heel wat sportorganisaties groot. Er is sprake van gederfde inkomsten (vaak gekoppeld aan verminderde uitgaven), maar ook van doorlopende, niet-recupereerbare en extra uitgaven.

 

We kregen hierover heel wat vragen van sportorganisaties zoals sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, trainers en vrijwilligers.

Overzicht compensatiemaatregelen

De financiële impact van deze coronacrisis op sportorganisaties begint meer en meer duidelijk te worden. We staan in nauw contact met verschillende sportfederaties en krijgen wekelijks updates en verhalen over de impact. De meer dan 20.000 sportclubs in Vlaanderen staan voor uitdagende tijden.

 

We hebben een tabel opgesteld met de voornaamste compensatiemaatregelen die verschillende instanties op dit moment aanbieden.

 

In de tabel vind je naast basisinformatie (maatregel, referentie, korte inhoud) ook terug op welke rechtsvormen de maatregel van toepassing is en hoe dit naar de sportsector vertaald wordt.

 

Als je gebruik wil maken van één van deze maatregelen, kan je terecht bij de bevoegde instantie die we ook vermelden in dit document. Specifieke informatie over subsidiedossiers vanuit Sport Vlaanderen communiceren we rechtstreeks met de betrokken sportorganisaties.

 

 

Corona Noodfonds Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering maakt 265 miljoen euro middelen vrij om verschillende getroffen sectoren te ondersteunen.

 

Met betrekking tot sport zijn volgende zaken voorzien:

 

  • 87,3 miljoen euro voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen

Corona hakt er bij het Vlaamse verenigingsleven stevig in. Daarom trekt de Vlaamse Regering 87,3 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.

 

83,9 miljoen wordt verdeeld door de steden en gemeenten. De lokale overheden kunnen vrij kiezen hoe men de middelen inzet en hoeveel budget naar welke verenigingen gaat, maar de eerste focus ligt bij sportieve verenigingen.

 

3,4 miljoen gaat respectievelijk naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie, die de Brusselse Nederlandstalige verenigingen ondersteunt, en naar de vzw De Rand voor de Nederlandstalige verenigingen in de faciliteitengemeenten (voor sport: Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem) naar Brusselse gemeenten via de Vlaamse Gemeenschapscommissie en naar de faciliteitengemeenten via vzw De Rand.

 

Voor concrete vragen, kun je als sportclub bijvoorbeeld je lokale sport- of vrijetijdsdienst contacteren. Lokale overheden vinden meer concrete informatie via de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

  • 10 miljoen euro voor andere sportstructuren

Er wordt daarnaast 10 miljoen euro voorzien voor een aantal sportstructuren die niet betoelaagd worden via het Gemeentefonds. Voorbeelden daarvan zijn sportfederaties, organisatoren van sportevenementen en structurele sportbeleidspartners.

Hoe deze middelen concreet verdeeld gaan worden, is nog niet beslist. We gaan hier later over communiceren.

 


Sport Vlaanderen is actief op social media