roeiersBovenaanzicht

Blijf sporten en bewegen

Betere prestaties najagen met data van onze topsporters

13/03/2019

Topsportfederaties kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een datavolgsysteem van hun topsporters. Dat systeem stelt het volledige interdisciplinaire team rond een topsporter in staat om hem of haar beter te begeleiden.

In de topsport zit het verschil tussen zilver en goud in details. Daarom volstaat het bijvoorbeeld niet om toptrainingsinfrastructuur en omkadering te voorzien om de prestaties van onze topsporters te verbeteren. Met een datavolgsysteem vullen we een leemte in de efficiënte begeleiding van onze topsporters. Het volledige interdisciplinaire team rond een topsporter zal op elk moment alle data over zijn topsporter kunnen raadplegen.

 

Topsportfederaties zijn vragende partij om van hun topsporters alle beschikbare data te allen tijde ter beschikking te hebben. Het gaat om videodata, medische data, testresultaten, prestaties, trainingen en planning. Als het hele interdisciplinaire team rond een topsporter altijd meteen over al deze informatie beschikt, kan de begeleiding sneller en efficiënter verlopen. Ze stelt hen in staat om binnen het team snel en correct te communiceren, beslissingen te nemen en bij te sturen. Topsporters kunnen veel makkelijker groeien in een omgeving waarin al hun gegevens worden bijgehouden, gerapporteerd en geanalyseerd.

 

Sporten zoals kajak en G-sport bijvoorbeeld hebben andere noden om hun topsporters te kunnen opvolgen in vergelijking met bijvoorbeeld tennis en voetbal. Vandaag zijn die kleinere sporten aangewezen op niet-sporttakspecifieke systemen. Om elke erkende topsportfederatie maximaal te ondersteunen, kan alleen een systeem op maat voor het verschil zorgen om de tegenstander te verslaan.

 

Samen met de topsportfederaties is Sport Vlaanderen op zoek gegaan naar een partner die dat technisch mogelijk kan maken. Die partner is de Cronos Groep geworden. Zij zorgen ervoor dat de topsportfederaties een stabiel en op maat ontwikkeld atleetvolgsysteem zullen kunnen gebruiken tot aan de Olympische cyclus van Parijs 2024. Een eerste versie zullen ze al kunnen gebruiken in de helft van 2019. Ook het BOIC doet mee. De medische module zal op de Olympische Spelen van Tokio worden ingezet om team Belgium ter plaatse beter te begeleiden.

 

De Cronos Groep is geen onbekende speler op de sporttechnologie-markt. Ze bewezen hun kunde al met SoccerLAB, TennisLife en InTheRace. Panega Sports is de jongste telg in het sportportfolio van de Cronos Groep, en die wordt in samenwerking met Sport Vlaanderen verder uitgebreid om alle erkende topsportfederaties in hun data-managementbehoeften te ondersteunen.


Sport Vlaanderen is actief op social media