wielrennen3.jpg

Doe aan sport

Relevante projectoproepen voor de sportsector

23/04/2018

Naast de projectoproepen vanuit Sport Vlaanderen lanceren ook andere departementen of instanties regelmatig projectoproepen die toegankelijk zijn voor de brede sportsector. We lijsten ze even op.

Projectoproepen Vlaamse overheid

Het agentschap Binnenlands Bestuur lanceerde een projectoproep Gelijke Kansen – Integratie: IntersectionaliteitDeze oproep focust op het thema 'Intersectionaliteit', en in het bijzonder op de kruispunten tussen gender en seksuele identiteit enerzijds en etniciteit anderzijds. Projecten die in aanmerking komen richten zich op de emancipatie van personen die zich op het kruispunt van een van de twee genoemde intersecties bevinden.

Het gelijkekansenbeleid bestrijdt achterstellingsmechanismen die samenhangen met gender, seksuele oriëntatie, ontoegankelijkheid en handicap. Met projectsubsidies moedigt Gelijke Kansen in Vlaanderen organisaties aan om het Vlaamse gelijkekansenbeleid mee vorm te geven. Zowel projecten die bijdragen tot het horizontale gelijkekansenbeleid als deze die de doelstellingen achter de eigen verticale werking helpen te verwezenlijken, komen in aanmerking voor subsidiëring.

De Vlaamse overheid subsidieert jaarlijks participatieprojecten voor kansengroepen om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen. Een project moet, via een vernieuwend concept, kansengroepen leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep zelf.

Inclusie.jpg

Projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting

Het 150 Years Fund is een initiatief van het ‘Celebration Committee of the 150 Years of Friendship between Japan and Belgium’van de Japanse Ambassade dat commerciële, culturele en sociale relaties tussen Japan en België bevordert. In het kader van het Marilo Fonds, steunt het 150 Years Fund journalisten die een project uitwerken over de 2020 TOKYO OLYMPICS en zo een bijdrage leveren aan een betere kennis van de Japanse samenleving in België. 

Met deze éénmalige oproep “Go & Learn-beurzen” wil het Fonds Jeanne & Pierre Beeckman dit jaar de vaardigheden versterken van de terreinactoren die hulpverlening en ondersteuning bieden aan personen met een sensoriële beperking of die werken aan sensibilisering rond inclusie.

De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens steunt projecten van organisaties die in het Brusselse Gewest werken met kinderen die minder kansen hebben gekregen. De Stichting Lippens steunt bij voorkeur projecten die rechtstreeks de kinderen ten goede komen. Loonkosten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. De Stichting geeft de voorkeur aan creatieve projecten die een 'sneeuwbaleffect' kunnen genereren. 

De projectoproep ‘Delhaize Fonds’ voor verenigingen steunt initiatieven die het samenleven van buurt-, dorp- en stadsbewoners bevorderen. Zit jij boordevol ideeën om jouw buurt gezelliger te maken en ben jij bereid om je volledig in te zetten? Heb je dé oplossing zodat buurtbewoners met elkaar in contact komen, elkaar helpen en momenten samen delen? 


Sport Vlaanderen is actief op social media