roeiersBovenaanzicht

Blijf sporten en bewegen

Sportinfrastructuur wordt voortaan bestempeld als infrastructuur van algemeen belang

04/10/2018

Sportinfrastructuur heeft een maatschappelijk belang en wordt vanaf nu beschouwd als infrastructuur van algemeen belang. Dit biedt extra mogelijkheden voor zonevreemde sportinfrastructuren.

Sportinfrastructuur voortaan bestempeld als infrastructuur van algemeen belang.

 

Situering

Sportinfrastructuur is vaak het resultaat van vrij spontaan en historisch gegroeide lokale initiatieven. Dit heeft als gevolg dat er in Vlaanderen nog heel wat zonevreemde sportinfrastructuur aanwezig is.

Deze sportinfrastructuren hebben meestal geen grote, ruimtelijke impact (kleinschalig, slechts deels zonevreemd…)

De problemen doen zich echter meestal pas voor wanneer de eigenaars van deze sportinfrastructuren renovatie en/of uitbreidingswensen hebben. Op dat moment is er weinig juridische basis om deze werken te vergunnen.

Op basis van de analyse van Sport Vlaanderen weten we dat ongeveer 30% van de sportinfrastructuur in Vlaanderen zonevreemd ligt. Dit gaat vooral over openluchtvelden, maneges, tennisvelden en sportlokalen.

 

Algemeen belang

Sportinfrastructuur wordt omwille van het maatschappelijk belang van sportverenigingen (en dus ook hun infrastructuur), nu toegevoegd aan de lijst van infrastructuren van “algemeen belang”. Dit naar analogie met jeugdinfrastructuur die reeds op deze  lijst stond.

Dit biedt een oplossing voor deze zonevreemde sportinfrastructuren.

Concreet betekent dit dat onder bepaalde voorwaarden kan afgeweken worden van de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit geldt zowel voor gebouwen, constructies als terreinen.

 

Voorwaarden

Niet eender welk gebouw, constructie of terrein in het kader van een sportactiviteit kan als handeling van algemeen belang beschouwd wordt. Dit geldt alleen als de sportactiviteit op regelmatige basis georganiseerd wordt door een erkende sportclub. Dit zijn sportclubs met openbaar karakter die aangesloten zijn bij een erkende sportfederatie of die erkend zijn door het lokaal bestuur.

Daarnaast zijn er ook beperkingen opgenomen met betrekking tot afmetingen/oppervlaktes, om zo ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan.

 

Dit besluit werd op 12 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 10 dagen na de publicatie treedt dit besluit in werking (22/11/2018)

 

Meer informatie hierover vind je hier

 

Voor meer informatie. Mail naar omgeving@sport.vlaanderen


Sport Vlaanderen is actief op social media