Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Drie gemeenten experimenteren rond Sportwijk X

24/05/2019

De steden Aalst, Antwerpen en Mechelen ontvangen een subsidie in het kader van de projectoproep Sportwijk X.

De Vlaamse minister van sport heeft de drie projecten bekend gemaakt die subsidies zullen krijgen in het kader van de projectoproep Sportwijk X. Uiteindelijk werden de dossiers van de stad Aalst, Antwerpen en Mechelen weerhouden. De projecten streven ernaar de sportclubs in hun gemeente te versterken door ze te doen samenwerken. In een volgende fase van het project zullen deze clubs zich verankeren in een sociaal-maatschappelijk netwerk om zo een echte sportwijk te creëren.

 

De samenwerking tussen sportclubs moet hen doen groeien en verder ontwikkelen. In de drie gevallen streven ze naar:

  • een efficiëntere en meer professionele organisatie en werking van de sportclubs;
  • een beter sportaanbod;
  • een hogere sociaal-maatschappelijke waarde van de sportclubs.

 

het Vlaams Instituut Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) zal samen met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) de projecten bovenlokaal ondersteunen. Dat doen ze door de projecten samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en bruggen te bouwen met lokale sportsettings. Uiteraard is het ook de bedoeling dat de drie projecten van elkaar leren. 

 

We kijken alvast uit naar de opstart van de projecten!


Sport Vlaanderen is actief op social media