skater

Blijf ook nu sporten en bewegen

Steun voor doorstart sportclubs

21/12/2020

Nu al is duidelijk dat vele clubs zich na corona praktisch en inhoudelijk gaan moeten herorganiseren. Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakt € 1 miljoen extra vrij om hen daarbij te ondersteunen.

De coronacrisis heeft het Vlaamse verenigingsleven en zeker ook de sportsector een klap gegeven. De voorzorgsmaatregelen leggen een belangrijk deel van het sportleven lam en dreigen een impact te hebben op de ledenaantallen van de sportclubs.

 

Vlaams minister van Sport Ben Weyts maakt daarom € 1 miljoen extra vrij om sportclubs te ondersteunen bij de heropstart na de coronacrisis, op administratief bestuurlijk en beleidsmatig vlak. Het is immers nu al duidelijk dat vele clubs zich na corona praktisch en inhoudelijk gaan moeten herorganiseren. “We willen een vlotte doorstart voor de sportclubs”, zegt Weyts. “Daarvoor moeten we nu al anticiperen. We putten hiervoor middelen uit het coronanoodfonds.”

 

De Vlaamse Sportfederatie (VSF) is daar als koepelorganisatie van sportfederaties uitstekend voor geplaatst.  Deze ondersteuningsmaatregelen komen er nadat er reeds financiële middelen werden vrijgemaakt voor o.a. de ondersteuning van federaties, structurele beleidspartners en organisatoren van sportevenementen. 

 

“Corona tast ons sportweefsel aan”, aldus nog Weyts. “We willen vanuit Vlaanderen extra steun bieden om de sportclubs in 2021 de nodige boost geven in hun heropstart. Met vereende krachten kunnen we deze moeilijke periode overbruggen. Er zijn best veel Vlamingen die tijdens de coronacrisis méér zijn gaan bewegen: ik wil dat zij straks allemaal nog terecht kunnen in bloeiende sportclubs.”  


Sport Vlaanderen is actief op social media