roeiersBovenaanzicht

Blijf sporten en bewegen

Totaalplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiek

24/05/2022

Er is een omvattend plan klaar tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. De Gymnastiekfederatie (Gymfed) heeft in totaal honderden acties gebald in één totaalplan, dat inzet op alle aspecten van de sport.

Om grensoverschrijdend gedrag in de toekomst maximaal te vermijden worden de opleidingen van trainers, de omkadering van jonge atleten, de interne werking van de gymnastiekwereld, de medische én de mentale opvolging bijgestuurd. Dit is het sluitstuk van een lang traject, dat werd opgestart onder impuls van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, na getuigenissen over psychisch grensoverschrijdend gedrag. “Stap voor stap is er werk gemaakt van een sterker integriteitsbeleid”, zegt Weyts. “Dit moet ervoor zorgen dat jonge sporters zich allemaal veilig kunnen voelen binnen hun eigen club.”

 

Vlaams minister van Sport Ben Weyts gaf in de zomer van 2020 topmagistraat Bart Meganck de opdracht om getuigenissen over psychisch grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld grondig te onderzoeken. In het voorjaar van 2021 bracht de onafhankelijke onderzoekscommissie van Meganck conclusies en aanbevelingen uit. Het was toen aan de Gymnastiekfederatie (Gymfed) om echt aan de slag te gaan met deze aanbevelingen om het eigen integriteitsbeleid te versterken. Een speciale taskforce met 14 leden – waaronder interne en externe experts én vertegenwoordigers van de atleten, de ouders en ex-gymnasten – nam die opdracht op zich.

 

Er is nu een omvattend plan klaar tegen grensoverschrijdend gedrag in de gymnastiekwereld. De Gymfed heeft in totaal honderden acties gebald in één totaalplan, dat inzet op alle aspecten van de sport. Rode draad is een verbeterde, meer gezonde en meer positieve gymnastiekcultuur, waar betere en meer transparante afspraken gemaakt worden en waar beter met elkaar gecommuniceerd wordt. Een greep uit de maatregelen:

 

  • Meer en betere opleidingen
  • Trainers zullen bijvoorbeeld breder opgeleid worden. Er zal niet enkel aandacht zijn voor sporttechnische kennis, maar ook voor o.a. zachte vaardigheden (‘soft skills’) en voor het centraal plaatsen van het welzijn van de sporter.
  • Gezondere topsportwerking en -cultuur
  • Jonge topsporters zullen bijvoorbeeld beter omkaderd worden, met meer aandacht voor een haalbare combinatie van school-sport-internaat.
  • Meer aandacht voor fysiek welbevinden
  • Bijvoorbeeld op gebied van voeding: bestaande taboes bespreekbaar maken, opmaak van een protocol voor voeding op internaat, informatie hierover voor ouders, … 
  • Meer aandacht voor mentaal welbevinden
  • Er worden bijvoorbeeld voor gymnasten, ouders én coaches ‘leermomenten’ georganiseerd over hoe je kan omgaan met stress, ‘falen’, ups en downs in je carrière
  • Betere interne werking van federatie en clubs
  • Bijvoorbeeld een transparante meldingsprocedure, waarbij elke melding wordt behandeld door een neutraal en onafhankelijk team, dat hierover ook rapporteert.

 

“Ja, er is veel fout gegaan: er zijn wonden geslagen. Maar op grond van de gebeurtenissen van het verleden trekken we lessen voor de toekomst en zorgen we voor een betere sport”, zegt Weyts. “Heel dit proces moet louterend werken voor de gymsport, maar moet evenzeer een bijdrage leveren aan meer veiligheid en integriteit in álle sporttakken.”

 


Sport Vlaanderen is actief op social media