Lopen-shutterstock_359568020.jpg (1)

Blijf ook nu sporten en bewegen

Sport Vlaanderen neemt de provinciale bevoegdheden voor sport over

21/12/2017

Op 1 januari 2018 dragen de provincies hun sportbevoegdheden over aan Sport Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil een einde maken aan een situatie waarbij verschillende bestuursniveaus dezelfde taken opnemen.

De domeinen jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn vallen vanaf 1 januari 2018 onder de bevoegdheid van Vlaanderen vallen. Samen met de bevoegdheden zullen ook de middelen, het personeel en de infrastructuur worden overgeheveld.

 

Sport Vlaanderen bereidde in nauwe samenwerking met de provincies de transitie van 6 taken voor: G-sport werking, regiowerking rond sport, bovenlokale sportevenementen, bovenlokale sportinfrastructuur, sport, natuur en ruimtelijke ordening en de uitleendiensten voor sportmateriaal.

 

Samen met de provincies en relevante experts uit de sportsector hebben wij deze over te hevelen taken met de beste praktijkvoorbeelden, in consensus, maximaal ingepast in het Vlaams sportbeleid. Elke taak in elke provincie zal vanaf 2018 op dezelfde manier ondersteund worden, rekening houden met de geografische spreiding.

 

Sport Vlaanderen verwelkomt 62 nieuwe personeelsleden naar aanleiding van deze transitie. Onze nieuwe collega’s worden ingeschakeld op het hoofdbestuur, in de 5 promotiediensten en in 5 van de 14 centra van Sport Vlaanderen.

 

De meeste personeelsleden worden ingezet in de enige instelling die overkomt naar Sport Vlaanderen, namelijk het G-sport expertise centrum Peerdsbos in Brasschaat. Dat sportcentrum heet vanaf 1/01/2018 Sport Vlaanderen Brasschaat. 

 

De provinciale recreatiedomeinen, alsook de bijhorende middelen (krediet en personeel) blijven bij de provincies. Het Olympia zwembad in Brugge blijft bij de provincie West-Vlaanderen. Het provinciaal wielercentrum in Wilrijk werd reeds overgedragen op 12 september aan stad Antwerpen en het Huis van de Sport in Gent aan stad Gent op 6 december 2017.

 

Het transitieplan van Sport Vlaanderen zit op schema om vanaf 1 januari 2018 klaar te zijn voor onze uitgebreide taken, waarbij wij maximaal rekening zullen houden met de noden en behoeften van de verschillende regio’s, steden en gemeenten.


Sport Vlaanderen is actief op social media