MathiasVosté.jpg

Doe aan sport

Lokale vrijetijdsmonitor brengt vrijetijdsgebeuren in Vlaanderen in kaart

13/03/2018

De Vlaamse overheid wil alle informatie over het vrijetijdsgebeuren in elke gemeente in Vlaanderen bundelen. Vanaf vandaag kunnen steden en gemeenten hun gegevens in de lokale vrijetijdsmonitor invoeren.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en VVSG lanceren vandaag de website www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be. Met deze website wil de Vlaamse overheid op één plek alle informatie over het vrijetijdsgebeuren in elke gemeente in Vlaanderen bundelen en zo de lokale besturen blijven ondersteunen bij de uitbouw van een goed cultuur-, jeugd- en sportbeleid op maat van hun gemeenten. 

 

Bestaande gegevens samenbrengen

Met de lokale vrijetijdsmonitor wil het Departement Cultuur, Jeugd en Media samen met Sport Vlaanderen en VVSG zo veel mogelijk relevante gegevens samenbrengen. De voorbije twee jaar heeft het departement samen met Sport Vlaanderen, VVSG, sectororganisaties en steden en gemeenten gewerkt aan een indicatorenset die de meest relevante lokale informatie omvat. Deze indicatoren worden uitgesplitst over negen thema’s: samenwerking, vrijwilligers, participatie, financiële middelen en ondersteuning, tewerkstelling, tevredenheid, infrastructuur, inspraak, aanbod en verenigingen.

 

Alle informatie over deze thema’s wil zij ontsluiten op een centrale website tegen december 2018. In de eerste plaats door gebruik te maken van tientallen bestaande Vlaamse en federale databanken, zoals UiTdatabank, Erfgoedkaart, Centrum voor jeugdtoerisme, Bios, Sportdatabank Vlaanderen en digitaal platform Sportfederaties. Deze databanken en sectorinstrumenten bevatten immers al heel wat bruikbare gegevens.

 

Nieuwe informatie toevoegen door registratie

Daarnaast zijn de steden en gemeenten zelf de meest aangewezen bron voor sommige indicatoren om het vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen. Deze indicatoren vormen de bouwstenen van de registratietool.

 

Vanaf vandaag tot eind juni kunnen steden en gemeenten informatie aanreiken via een uitgekiende en gebruiksvriendelijke registratietool op de website. Tegen eind 2018 worden de gegevens uit de bestaande databanken én deze nieuwe informatie gebundeld op www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be, en kunnen gemeenten zelf aan de slag om hun beleid te monitoren, te benchmarken met andere gemeenten of algemene trends te analyseren.

 

 


Sport Vlaanderen is actief op social media