roeiersBovenaanzicht

Blijf sporten en bewegen

Wat betekent Corona voor de sporters en hun sportbeoefening in Vlaanderen?

23/03/2020

20 maart - 10u: volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad zijn alle sportieve activiteiten geannuleerd tot en met 5 april, publiek en privé, ongeacht hun omvang.

De stopzetting van alle sportactiviteiten geldt zowel indoor als outdoor.  

 

Alle sportaccommodaties zijn dicht

Omdat alle sportactiviteiten geannuleerd zijn, zijn ook alle sportaccommodaties dicht. Dat geldt ook voor onze eigen sportaccommodaties en bij uitbreiding voor de domeinen waarop ze zich bevinden.

 

We stelden vast dat het openhouden van onze domeinen leidde tot concentraties van mensen in groep. Dat valt niet te rijmen met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. We sluiten onze sportcentra op dit moment tot en met 19 april.   

 

Eveneens zijn onze uitleendiensten dicht en zijn de lessen, de examens, herexamens en bijscholingen van de Vlaamse Trainersschool opgeschort. 

 

Elke gemeente of stad kan nog specifieke maatregelen nemen: om die te kennen, raadpleeg je het best hun eigen website of Facebook-pagina.

 

Geen sport-, jeugd- en vakantiekampen in de paasvakantie

Alle sport-, jeugd- en vakantiekampen tijdens de paasvakantie moeten worden geannuleerd. Ook de sportkampen van Sport Vlaanderen tijdens de paasvakantie zijn dus geannuleerd.

Mag je dan nog sporten?

Sporten is en blijft gezond, op voorwaarde dat je afstand bewaart (‘social distancing’) en alle hygiënische maatregelen respecteert. We raden iedereen die gezond is aan om te (blijven) sporten. Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

 

Sporten kan dus niet in sportaccommodaties (binnen of buiten, maakt geen verschil) en niet in groep. Wie niet de gewoonte heeft om de sporten, wordt afgeraden om nu een trainingsprogramma te starten, maar wel voldoende aan lage intensiteit te bewegen, wandelen is bijvoorbeeld uitstekend.

 

Uiteraard ga je niet sporten als je je ziek voelt, of ziek geweest bent.

Sporters die koorts hadden, moeten na de koorts evenveel dagen als ze koorts hadden wachten om opnieuw te sporten. Concreet: als je drie dagen koorts had, wacht je nog eens drie dagen extra tot je weer sport. Pas op de zevende dag na de start van de koorts kun je opnieuw beginnen te sporten.

Ploegsporters trainen alleen

Ook iedereen die een ploegsport beoefent, traint nu in zijn eentje. Onze toppers van de Belgian Cats (de basketvrouwen) en de Red Lions (de hockeymannen) geven het goede voorbeeld: trainen doe je nu alleen. Zelfs als je zoals hen geplaatst bent voor de Olympische Spelen. Je sport dus niet in een grote groep, maar evenmin in een kleine groep. Of je nu prof bent of amateur: de regels gelden voor iedereen. Omdat momenteel alleen de volksgezondheid telt.

Alleen topsporters in voorbereiding van de Olympische Spelen, kunnen gebruik blijven maken van specifieke sportaccommodaties

Alleen topsporters die het statuut van elitesporter hebben bij Sport Vlaanderen en reeds geplaatst zijn (of een reële kans maken om zich nog te plaatsen) voor de Olympische/Paralympische Spelen van Tokio kunnen van sportaccommodaties gebruik blijven maken.

Sport Vlaanderen maant ook hen aan om maximaal in te zetten op individuele en geïsoleerde trainingen (individuele conditietraining, stabilisatietraining thuis). Daarbij kunnen ze gebruikmaken van alternatieve trainingsvormen en technologische ondersteuning. Alleen wanneer gespecialiseerde accommodatie echt vereist is, bekijken we welke infrastructuur (tijdelijk) ter beschikking kan worden gesteld. De algemene veiligheidsvoorschriften worden sowieso strikt opgevolgd. Op advies van artsen wordt de regelgeving rond hygiëne en social distance tijdens training nog aangescherpt (5m perimeter i.p.v. 1,5m) en in overleg met de medische staf van de federatie.Topsporters die trainen in functie van Tokio en in aanmerking komen voor deze uitzonderingsmaatregel, staan vermeld op een nominatieve lijst die werd samengesteld door de betrokken federatie in nauw overleg met Sport Vlaanderen.

 

We rekenen op gezond verstand en solidariteit binnen de topsportwereld om op verantwoorde wijze met deze uitzonderingsmaatregel om te gaan.

Mag je je paarden nog verzorgen en laten rijden?

Paarden hebben dagelijks nood aan verzorging en beweging. Alleen de absoluut noodzakelijke activiteiten om het dierenwelzijn te waarborgen, mogen blijven doorgaan, onder de meest veilige omstandigheden. Alle vormen van lessen en clubactiviteiten zijn verboden.

We handhaven onze subsidies voor sportevenementen en andere activiteiten

De sportevenementen die in deze omstandigheden niet kunnen plaatsvinden door de maatregelen die nu gelden, subsidiëren we voor de volle 100%. Uiteraard moet er nog altijd een bewijs van de gemaakte kosten voorgelegd kunnen worden.

 

Ook voor de andere subsidies (zoals die voor de basiswerking en de beleidsfocussen van sportfederaties en die voor topsportprogramma’s) zal er soepel omgegaan worden met het annuleren van gesubsidieerde activiteiten omwille van Corona.

 

Neem bij concrete vragen contact op met de dossierbeheerder bij Sport Vlaanderen.

 

Alle vragen over de ruimere economische impact neemt Sport Vlaanderen op met het agentschap VLAIO. Antwoorden op die vragen zullen we communiceren via de website van onze partner VSF, de koepelorganisatie van de sportfederaties.

We beantwoorden je vragen

In overleg met de koepelorganisatie van de sportfederaties (VSF) en de ledenorganisatie van de lokale overheden (ISB) beantwoorden we alle vragen die we binnen krijgen. Wat de sportfederaties zelf communiceren over hun sport, bekijk je het best op de pagina’s van die federaties.

Uiteraard beantwoorden we ook de vragen die we krijgen op onze facebookpagina.

We houden je op de hoogte

Zodra er updates zijn, melden we dat op deze plek. Ondertussen bedanken we alle sportfederaties, sportclubs en andere sportorganisaties om mee hun verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Blijf alle nieuws en richtlijnen over het Corona-virus volgen op www.info-coronavirus.be.


Sport Vlaanderen is actief op social media